fullskärmsbild

ISBN

Här kan du läsa om hur du använder och ansöker om ISBN för monografiska publikationer.

OBS! Torsdag den 1 april har ISBN ingen telefontid.

ISBN, international Standard Book Number, är en unik identifikator för monografiska publikationer, till exempel böcker och kartor, som är utgivna för allmän spridning. Identifikatorn underlättar återsökbarheten av publikationer vid sökning, beställning och distribution.

ISBN är i första hand avsett för detaljhandeln i samband med försäljning. Numret kan även användas för att skapa streckkoder.

Det är förlaget/utgivaren av publikationen som ska ansöka om ISBN.

Definition på utgivare

Utgivare är en person eller ett företag/organisation som ger ut publikationer. En författare som ger ut sin bok på ett förlag behöver inte själv ansöka om ISBN, eftersom detta sköts av förlaget.

Om du anlitar en publiceringstjänst som erbjuder ISBN kan du välja mellan att använda ett nummer ur deras lista eller att ansöka om ISBN hos oss. Observera att om du använder ISBN från en publiceringstjänst så kan denna komma att stå som utgivare i vissa sammanhang.

Om ni är två eller fler personer som ger ut en publikation tillsammans, rekommenderar vi att en av er ansöker om ISBN.

ISBN-dokument

Kontakt

ISBN Sverige
E-post: isbn@kb.se
Telefon: 010-709 30 90 
Tisdagar och torsdagar 10–11

 • En ansökan behandlas normalt inom 10 arbetsdagar.

 • Nej, det är inte obligatoriskt. Däremot underlättar ISBN hanteringen av publikationer inom bokbranschen och på bibliotek. Om boken ska spridas inom en mindre krets behöver du inte använda ISBN.

 • Nej.

 • Ja. Eftersom ISBN är en identitetskod för både boken och för förlaget behöver den ett nytt ISBN som är kopplat till ditt förlagsnamn.

 • Ja, men först efter att du har kontaktat oss och meddelat namnbytet.

 • Ja, eftersom ISBN ska vara kopplat till utgivarnamnet som står i boken.

 • Nej, ISBN Sverige tillhandahåller inte streckkoder. Du kan läsa mer om streckkodsmärkning.

 • Den tryckta boken och e-boken behöver olika ISBN. Om e-boken kommer att ges ut i olika format och med olika rättigheter behöver du använda olika ISBN för dessa. Läs mer om att skaffa nytt ISBN här.

 • Du behöver ett ISBN för paketet och dessutom ett ISBN för varje publikation.

 • Ja, förutsatt att böckerna ges ut under det utgivarnamn som numren är kopplade till. Det är dock nödvändigt att du konverterar dem till 13-siffriga ISBN.

 • ISBN har inget bäst före-datum. Men tänk på att publikationen måste ges ut under samma utgivarnamn som numren är kopplade till.

 • Nej, ISBN-systemet består av nummerserier som inte kan byggas ut. Vi kan inte heller reservera en viss nummerserie till en viss utgivare.

 • Ja. Däremot är det tillåtet att varje utgivare som finns angiven i boken har med sitt eget ISBN efterföljt av utgivarnamnet inom parentes. Tänk dock på att boken endast kan ha en streckkod.

 • Nej. ISBN är till för att identifiera publikationen och utgivaren. För publikationer gäller Upphovsrättslagen. Om du vill skydda ditt utgivarnamn kan du kontakta Bolagsverket.

 • Nej, för att få ISBN måste utgivaren ha svensk adress, som blir sökbar i Svenska ISBN-registret. Dessutom har ISBN Sverige skyldighet att lämna ut alla uppgifter ur ISBN-registret enligt Offentlighetsprincipen.

 • För att få ett svenskt ISBN ska du som utgivare ha svensk adress. Om du har en utländsk adress måste du ansöka om ISBN i det landet. Du kan distribuera en publikation var du vill i världen oberoende av i vilket land du har fått ditt ISBN. Adressuppgifter till alla ISBN-agenturerlänk till annan webbplats finns hos International ISBN Agency.

 • Användningen av ISBN har inget med pliktleveranser att göra. Här kan du läsa mer om pliktleverans.

 • Vid fel ISBN kontakta ISBN Sverige för råd och åtgärd (se kontaktuppgifterna högre upp på denna sida). ISBN Sverige kan kontakta förlag om vi upptäcker att ISBN har använts på felaktigt sätt.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?