Trollapparater

En fabrik för trollapparater? Så kreativt var affärslivet på 1800-talet!

Philip Gottschalks fabrik för trollapparater.

En av de mer fantasieggande firmorna i KB:s samlingar måste vara Philip Gottschalk. I priskuranterna för trollapparater salufördes allehanda skämt- och trolleriartiklar under rubriker som ”Afdelningen för mera försigkomna dilettanter” med flera. Under denna rubrik återfanns produkter som ”Magnetiserad sväfvande flicka”, ”Konsten att baka pannkaka i en hatt” samt ”Guldfiskfångsten i luften”.

Hitta objekten i våra samlingar