Tjänstebeskrivning för federerad inloggning – SAML2 WebSSO

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Kungliga bibliotetek, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Kungliga biblioteket är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av Kungliga biblioteket, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

Kungliga biblioteket garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Kungliga bibliotekets krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Kungliga biblioteket finns beskriven i identitetshanteringsprocessen. Kungliga biblioteket följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Kungliga biblioteket förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Helpdesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Kungliga biblioteket och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till swamid@kb.se.