Ruottin kansaliskirjasto

Kuninkhaalinen kirjasto, KB, on Ruotsin kansaliskirjasto. Meän kokoelmat kattavat enemän kuin tuhanen vuotta takashiin aijassa ja kasvavat joka päivä.

Met kerräämä, säilytämä ja tehemä käytettäväks kaikki mitä annethaan ulos Ruottissa. Käsikirjotuksista, kirhjoin ja avishiin, ja mysiikhiin, tv-prukramhiin ja kuvhiin.

KB on valtiolinen virasto Opetustepartementin alla.

Sensyyristä kulttuuriaartheesheen

Vuona 1661 astui voimhaan Ruottin velvolisuusluovotus laki (lag om pliktleverans). Se merkittee ette kirjapainot on velvolisia jäthään yhen kappalheen heän materiaalista KB:hen. Alussa laki oli sensyyrineuvo, tapa millä valtiovalta saattoi tarkistaa kansalaisia. Tänä päivänä se auttaa säilythään Ruottin kulttuuriaaretta.

1900-luvun loppuvaiheessa laki sai lissäyksen ette käsittää äänitystä, liikkuiva kuvia ja taatturipeliä. Vuona 2012 tuli sen lisäks velvolisuusluovutus laki joka koski elektroonista aineistoa.

Meän kokoelmat nykypäivänä kattavat enemän kuin 18 miljoonaa objektia. Suuriin osa näistä säilytethään maan alla olevissa makasiinissä.

Enemän kun vain ruottia

KB on yhteiskuntatietheen ja hymaniooran tutkimuskirjasto. Siksi meilä on kans monen kielen kirjalisuutta ainheista kuin histuuria, sosioloki ja taije.

Sen lisäks met kerräämä ulkomaalaista aineistoa joka koskee Ruottia. Se merkitte käänettyjä kirjoja, mutta kans esimerkiks pelijä joila on ruottalainen perustekijä ja filmiä joka koskee Ruottia.

Lähe riippumattomale tutkimuksele

Met emme arvostele eli seulo materiaalissa mitä kerräämä. Kaikki säästethään kuin se on, riippumatta muotosta ja sisälöstä. Siksi KB on lähe riippumattomale tutkimuksele, sille ja tulevile sukupolvile. Kärjistettynä meän tehtävä koskee temokratiaa, tasa-arvosuutta ja vappaa mielipiettä.

Met kehitämä Kirjastoruottia

KB:la on kans tehtävä ette kehittää ja eistää yhteistyötä kirjastosektorila.

Muun muassa met otama esile Ruottin julkisen kirjastostatistiikan, joka tarjoa tietoja koko maan kirjastoista. Met koortineeraama kans työtä ette on tietheelisten julkaisuitten käytettävyys kaikile. Tavote on ette verorahoila maksettu tutkimuksen tulokset pitävät olla vaphaasti luettavana, latattavana alas ja levitettävänä.

Se lisäks KB hoitaa ja kehittää kansalista kirjastokatalookia Libris. Se sisältää kymmenen mijoonaa titteliä – kirjoja, avisia, aikakauslehtiä ja kuvia – noin 500 ruottalaisista kirjastoista.

Kaikin on tervetulheita KB:hen

Suuriin osa KB:n kävijöistä on stydenttiä ja tutkijoita. Mutta kaikin on tervetulheita tänne. Sie häyt kuitekki olla yli 18 vuotta ette saa lainauskortin. Suuriin osan meän materiaalista sie tarttet tilata etukätheen ja tutkia paikan päälä. Moni meän ulkomaanlaisten kirjoista mennee sen eestä lainata kotia. Jos et ole Ruottin väestörejisterissä erikoiset säänöt jällaavat kotilainhoin. Meän henkilökunta auttaa mielelhään.

Kontaktaa meitä

E-posti: info@kb.se
Telefooni: 010-709 30 00

Vierailuosote

Humlegårdsgatan 26, Humlegården, Stockholm