Auktoritetsarbete

Anvisningarna för auktoritetsarbete behandlar utformning av auktoritetsposter, val av föredraget namn och konstruktion av sökingångar för entiteterna personer, familjer/släkter och institutioner.

Här finns även anvisningar för utformning av auktoritetsposter för entiteterna verk och uttryck.

Fullständiga anvisningar finns i RDA Toolkit.

För auktoritetsarbetet för ämnesord se Svenska ämnesord.  

 

Senast uppdaterad: 2018-09-03
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabasen

Nationalitetskoder i fält 043 

LC Authorities

VIAF 

 Riktlinjer för det löpande auktoritetsarbetet i Libris

 Rutin för borttagning/korrigering av personuppgifter i auktoritetsposter i Libris

Frågor till KB:s auktoritetsgrupp: auktoritetsgruppen@kb.se