Auktoritetsarbete

Anvisningarna för auktoritetsarbete behandlar utformning av auktoritetsposter, val av föredraget namn och konstruktion av sökingångar för entiteterna personer, familjer/släkter och institutioner.

Här finns även anvisningar för utformning av auktoritetsposter för entiteterna verk och uttryck.

Fullständiga anvisningar finns i RDA Toolkit.

För auktoritetsarbetet för ämnesord se Svenska ämnesord.  

Auktoritetsposterna från Libris är fritt tillgängliga som öppen data.

Senast uppdaterad: 2016-12-14
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabasen

Nationalitetskoder i fält 043 

LC Authorities

VIAF 

Riktlinjer för löpande auktoritetsarbete på KB, reviderad

Lathund för löpande auktoritetsarbete på KB, reviderad

Frågor till KB:s auktoritetsgrupp: auktoritetsgruppen@kb.se