Appendix H

Tid i den kristna kalendern

H.0 Omfattning

Detta appendix ger information om hur tid i den kristna kalendern anges.

H.1 Tid före och efter Kristi födelse

Använd förkortningen f.Kr. för årtal i den förkristna eran. Placera förkortningen efter årtalet eller efter varje årtal som omfattar en tidsrymd.

Exempel:
71 f.Kr.
(Spartacus död)

cirka 495 f.Kr.-429 f.Kr.
(Perikles levnadstid)

1300-talet f.Kr.
(Drottning Nefertitis verksamhetstid)

 

Använd förkortningen e.Kr. endast när årtalen omspänner båda den förkristna och kristna eran.

Exempel:
63 f.K.r-14 e.Kr.
(Kejsare Augustus levnadstid)

43 f.Kr.-17 e.Kr. eller 18 e.Kr.
(Ovidius levnadstid)

Senast uppdaterad: 2016-09-21
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se