Anvisningar för katalogisering (RDA)

Anvisningarna i Verktygslådan är angivna i MARC21-formatet och är ännu inte anpassade till nya Libris. För arbetsflöden särskilt anpassade till det nya formatet hänvisas till hjälpsektionen i nya Libris katalogiseringsverktyg.

Anvisningar för katalogisering (RDA) innehåller anvisningar och riktlinjer för katalogisering och auktoritetsarbete i Libris samkatalog. Anvisningarna är baserade på katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst), den standard som ersatt AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2. ed.). 

Regelverket RDA beskrivs i onlinetjänsten RDA Toolkit.

RDA lägger tyngdpunkten på att beskriva dataelement och relationer mellan dem, och säger inget om hur informationen ska presenteras. I Anvisningar för katalogisering (RDA) finns anvisningar och exempel presenterade i MARC21-format.

Mer information för katalogisatörer finns i Katalogisatörens verktygslåda. Där återfinns bland annat Libris formathandbok och anvisningar rörande ämnesmässig beskrivning (Svenska ämnesord och klassifikation).

 

 

 

Nyheter

2020-02-27

KB och RDA verksamhetsåret 2020

IFLA fastställde 2017 den nya konceptuella modellen IFLA-LRM (Library Reference Model). Den har ersatt de tidigare modellerna FRBR (Functional Requirements for Bibliographic ...