Auktorisering av namn och titlar

Vad är en auktoritetspost?

Auktoritetsposter används för att fastställa namnformer (för personer, orter, institutioner), titlar och ämnesord som används i bibliografiska poster. Auktoritetsposterna gör det möjligt att förse materialet i kataloger med enhetliga sökingångar och att tydligt identifiera författare, titel och ämne. Till exempel hittar man verk om "Tsunamikatastrofen 2004", "Katastrofen i Sydostasien 2004", "Tsunamin 2004" samlat under den rekommenderade termen "Flodvågskatastrofen 2004". Auktoritetsposter ger också hänvisningar från andra namnformer. Om en användare söker i katalogen på Ernst Ahlgren, 1850-1888 får han/hon en hänvisning till den auktoriserade namnformen Victoria Benedictsson, 1850-1888.

En auktoritetspost bör innehålla följande uppgifter

  • Identifikator: ett unikt nummer eller kodad sträng som identifierar posten
  • Administrativ information: Datum då posten skapades och eventuellt uppdaterades. Namn på (eller kod för) den instans som registrerat posten. Språket som posten är registrerad i. Regelverk som legat till grund för auktoriseringen. Bibliografisk nivå på registreringen (exempelvis icke godkänd/godkänd).
  • Nationalitet: för det objekt vars namn är auktoriserat (gäller bara person- och institutionsnamn)
  • Auktoriserad namnform
  • Namn på källa (källor) som anlitats för informationen i auktoritetsposten, i första hand den publikation som föranlett auktoriseringen.
  • (Eventuellt) Alternativa namnformer: exempelvis tidigare namn, förkortningar eller andra språkformer
  • (Eventuellt) Relaterade namn: hänvisar till andra auktoritetsposter till vilket det aktuella namnet har någon form av relation som är viktig för sökningen. 

 

Senast uppdaterad: 2008-04-06
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabas
över rekommenderade namnformerna för personer, institutioner, titlar, orter och ämnesord.