Uniforma titlar

Texten innehåller allmänna riktlinjer för val av uniform titel och för utformning av auktoritetsposter för uniform titel. Riktlinjerna gäller för monografier (inte för musikverk).

För riktlinjer för val av uniform titel för Två verk eller Tre eller flera verk utgivna tillsammans, samt information om Specifika grupptitlar, se fält 240.

Uniform titel anges för alla typer av verk, utom för:

 • barnböcker utan primär upphovsuppgift
 • skolböcker utan primär upphovsuppgift samt vid komplicerade fall av uniforma titlar för skolböcker. Läs mer om Skolböcker

Uniform titel anges inte heller om den uniforma titeln inte enkelt kan beläggas / konstrueras.

Definition av och syfte med uniform titel

Uniforma titlar benämns i de nya internationella katalogiseringsprinciperna, utgivna av IFLA 2009 inte längre uniforma titlar, utan istället auktoriserade sökingångar.

Uniform titel definieras i KRS som den särskilda titel:

 • genom vilken ett verk identifieras för katalogiseringsändamål
 • som används för att skilja ett sökelement för ett verk från sökelementet för ett annat verk.

Syfte:

 • att föra ihop verk som publicerats under olika titlar
 • att hålla isär olika verk som utgivits med samma titel eller flera uttryck av samma verk
 • att föra samman översättningar av samma verk under en och samma titel.

Auktoritetspost

Auktoritetspost för uniforma titlar upprättas då:

 • titelvarianter på originalspråk eller översättningsspråk förekommer
 • man vill dokumentera den undersökning man gjort kring verkets titel och tillkomst eller redovisa annan extra information

Okomplicerade översättningar där den översatta titeln står i den bibliografiska posten (oftast i delfält 245 #a) behöver man inte göra auktoritetspost på. Samtliga element som behöver göras sökbara finns redan i den bibliografiska posten.

För auktoritetsposter för titlar gäller att:

 • ingen första indikator anges i fält 678
 • fält 043 och 045 används inte

Bestämd och obestämd artikel

Bestämd och obestämd artikel skrivs ut i auktoritetspostens delfält 100 #t, trots att artikeln inte kan fileras bort där. Om en auktoritetspost upprättas där bestämd eller obestämd artikel inleder delfält 100 #görs en hänvisning från titeln utan artikel i delfält 400 #t.

Val av uniform titel - allmänna anvisningar

Verk tillkomna före 1501 (KRS 25.4)

Klassiska verk på latin

Uniform titel återges på originalspråket:

040 #a S #b swe
100 1 #a Caesar, Gajus Julius, #d 100-44 f. Kr. #t De bello Gallico
400 1 #a Caesar, Gajus Julius, #d 100-44 f. Kr. #t Bellum Gallicum
400 1 #a Caesar, Gajus Julius, #d 100-44 f. Kr. #t Commentarii de bello Gallico
400 #a Caesar, Gajus Julius, #d 100-44 f. Kr. #t C.J. Cæsaris commentarii de bello Gallico
670 #a Caesar, Gajus Julius. De bello Gallico commentariorum libri 1-VII., 1858
700 1 0 #a Caesar, Julius. #t De bello Gallico #0 (DLC)n 80008532


Kommentar: Fält 700 är en frivillig länk till posten i en annan databas, vanligtvis LC. Om man vill göra en sådan länk utformas den enligt ovan.

Anonyma klassiker

Anonyma klassiker i latinsk skriftart får uniform titel enligt den nationella formen i  Anonymous classics. För svenska anonyma verk gäller även NE.

040 #a S #b swe
130 0 #a Ivan Lejonriddaren
430 0 #a Herr Ivan
430 0 #a Herr Ivan lejonriddaren
500 0 #a Chrétien de Troyes, #d 1100-talet. #t Chevalier au lion
530 0 #a Eufemiavisorna
530 0 #i Standardtitel i dansk version: #a Ivan Løveridder
530 0 #i Standardtitel i norsk version: #a Ívents saga
530 0 #i Standardtitel i kymrisk version: #a larlles y ffynnon
670 #a Geete, R. Fornsvensk bibliografi
670 #a Anonymous classics, 2. ed.
678 #a Fornsvensk version av Chrétien de Troyes' Chevalier au lion . Svensk versroman från 1303. Ingår i Eufemiavisorna.

 

Anonyma klassiker i flera nationella versioner

För anonyma klassiker som ligger under sammanhållande svensk form i basen bör man auktorisera alla de olika nationella versionerna och föra över de bibliografiska posternas uppslag till relevant version. Alla auktoriserade versioner måste innehålla korshänvisningar till varandra. För tydlighets skull läggs en förklarande kommentar i delfält 530 #i "Standardtitel i dansk version:" före delfält #a.

Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk

Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk får som uniform titel en vedertagen svensk titel för verk fram till 1453. Om sådan ej finns tas titeln på originalspråket. Ibland finn inte verket publicerat på originalspråket utan på latin vilket också är den titel verket i allmänhet är känt under och som också väljs till uniform titel. Titlar kan beläggas i Thesaurus Linguae Graecae (TLG).

040 #a S #b swe
100 0 #a Platon, #d 427-347 f.Kr. #t Gästabudet
400 0 #a Platon, #d 427-347 f.Kr. #t Symposion
400 0 #a Platon, #d 427-347 f.Kr. #t Symposium
400 0 #a Platon, #d 427-347 f.Kr. #t Convivium
667 #a Titelform enl. NE och KRS 25.4B1.
670 #a Geier, Alfred. Plato's erotic thought, 2002

Anonyma klassiker i annan skriftart än latinsk och grekisk

Använd vedertagen svensk titel om sådan finns. Se bilaga E. i KRS. 

Verk tillkomna efter 1500 (KRS 25.3)

I auktoritetsposten används, som uniform titel, den titel på originalspråket som verket blivit känt under.

Källor:

 • referenslitteratur (för svenska verk, se i första hand NE)
 • utgåvor av verket
 • auktoritetsdatabaser (till exempel LC Authorities)

För att definiera ett verk följer man anvisningarna i KRS, se bland annat 21.9 ff och 25.2B. Följande typer av utgåvor får samma uniforma titel, eftersom de utgör samma verk eller uttryck av samma verk:

 • oförändrad utgåva, med ny titel
 • förkortad utgåva, med samma eller ny titel (Den uniforma titeln ska inte kompletteras med Urval för förkortade utgåvor.)
 • bearbetning till lättläst, med samma eller ny titel (Omarbetning för barn räknas däremot som nytt verk.)
 • reviderad utgåva, med samma titel (Reviderad utgåva med ny titel räknas däremot som ett nytt verk.) 

Titelvarianter - på originalspråk

 • När två utgåvor av samma verk utkommer med olika titlar på originalspråk, och den nya är en oförändrad återutgivning av den första, väljs den första eller den mest kända utgåvans titel till uniform titel.
 • Om originalupplagan ges ut samtidigt på samma språk under olika originaltitlar i olika länder, använd som uniform titel den originalupplaga som kom i författarens hemland. Om detta inte är tillämpligt välj den originaltitel som gavs ut först.

Upprätta eller komplettera auktoritetsposten med hänvisning från titelvarianterna. Källhänvisning till de olika titlarna ska också göras i auktoritetspostens fält 670. Bibliografisk historik kring verket kan läggas i fält 678.

040 #a S #b swe
100 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924. #t Amerika
400 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924. #t Der Verschollene
400 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924. #t Verschollene
670 #a Amerika : #b Roman / #c Franz Kafka, 1956
670 #a Der Verschollene / Franz Kafka ; Nachwort von Michael Müller, 1997
678 #a Ursprungligen utgiven under titeln Amerika. Senare även utgiven under titeln Der Verschollene

 

Titel med och utan bindestreck:

040 #a S #b swe
100 1 #a Boëthius, Maria-Pia, ‡d 1947-. ‡t Sfär-fäderna
400 1 #a Boëthius, Maria-Pia, ‡d 1947-. ‡t Sfärfäderna
670 #a Boëthius, Maria-Pia. Sfärfäderna, 2009
670 #a Boëthius, Maria-Pia. Sfär-fäderna, 1998
678 0 #a Senare utgåva utgiven med titeln något annorlunda utformad.


Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240.

För verk med två eller tre primära upphovsmän tar man endast med den först nämnda upphovsmannen i hänvisningarna i auktoritetsposten. Följ ordningen i den första upplagan:

040 #a S #b swe
100 1 #a Sjöwall, Maj, d 1935-. #t Den vedervärdige mannen från Säffle
400 1 #a Sjöwall, Maj, d 1935-. #t Vedervärdige mannen från Säffle
400 1 #a Sjöwall, Maj, d 1935-. #t Mannen på taket
670 #a Den vedervärdige mannen från Säffle / Maj Sjöwall och Per Wahlöö, 1976
670 #a Sjöwall, Maj. Mannen på taket, 2005
678 #a Lättläst upplaga utgiven 2005 med titeln: Mannen på taket

 

Om ordningen mellan upphovsmännen varierar mellan olika utgåvor kan man göra en 678-anmärkning i auktoritetsposten.

Titelvarianter - på översättningsspråk

Om ett verk utkommer under olika titlar på ett översättningsspråk påverkas inte den uniforma titeln. Auktoritetspost måste dock upprättas eller kompletteras med hänvisning från titelvarianterna på översättningsspråket.

040 #a S #b swe
100 1 #a Brontë, Emily, #d 1818-1848. #t Wuthering Heights. #l Svenska
400 1 #a Brontë, Emily, #d 1818-1848. #t Svindlande höjder
400 1 #a Brontë, Emily, #d 1818-1848. #t Stormvindar
400 1 #a Brontë, Emily, #d 1818-1848. #t Blåst
670 #a Blåst : roman / Emily Brontë. 1927
670 #a Stormvindar : roman / Emily Brontë ; översättning av Ada Werin. 1944
670 #a Svindlande höjder / Emily Brontë ; efterskrift av Knut Hagberg ; till svenska av Gunilla Nordlund. 1958
670 #a NE
678  #a Ursprungligen utgiven 1927 med titeln Blåst. Senare även utgiven med titeln Stormvindar. Numera känd under den svenska titeln Svindlande höjder

 

Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240.

Stavningsvarianter

För äldre verk där nyutgåvor fått en ny, moderniserad stavning av titeln på originalspråk väljs i princip alltid modern stavning av den uniforma titeln. Undantag är sådana verk som blivit kända under sin äldre stavning.

Upprätta eller komplettera auktoritetsposten med hänvisning från titelvarianterna.

040 #a S #b swe
100 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912-. #t I havsbandet
400 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912-. #t I hafsbandet
670 #a Strindberg, August. I hafsbandet, 1908

 

Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240.

Mest kända titel

Mest kända titel används för verk som är mest känt under en annan titel än originaltiteln. Ofta är det en förkortad form av titeln. Upprätta eller komplettera auktoritetsposten med hänvisning från titelvarianterna.

040 #a S #b swe
100 1 #a Defoe, Daniel, #d 1661?-1731. #t Robinson Crusoe
400 1 #a Defoe, Daniel, #d 1661?-1731. #t The life and most surprizing adventures of Robinson Crusoe, of York, mariner
400 1 #a Defoe, Daniel, #d 1661?-1731. #t Life and most surprizing adventures of Robinson Crusoe, of York, mariner
670 #a Defoe, Daniel. The life and most surprizing adventures of Robinson Crusoe, of York, mariner. 1761
670 #a NE

 

Enstaka verk, ej utgivet på originalspråk

Noveller, pjäser och liknande som inte utgivits separat på originalspråk, utan till exempel endast publicerats på originalspråk i till exempel en tidskrift betraktas i första hand som separata verk. Om sådana verk publiceras separat på ett översättningsspråk är det bra att göra en auktoritetspost på originalspråket med en beskrivning av historiken i fält 678. Hänvisa inte från de samlingar novellen, pjäsen etc. eventuellt ingår i.

040 #a S #b swe
100 1 #a Lagerlöf, Selma, #d 1858-1940. #t Flykten till Egypten
678 #a Publicerades första gången i Jultomten, årg. 8 (1898). Ingår bl.a. i Kristuslegender och Meli och andra berättelser. Ej utgiven som separat publikation på originalspråk


040 #a S #b swe
100 1 #a Norén, Lars, #d 1944-. #t Blod
678 #a Publicerades första gången i De döda pjäserna. 3, 1992-1994. Ej utgiven separat på originalspråk

Samling som betraktas som verk

En samling sagor, pjäser, noveller etc. som först ges ut under en gemensam titel får samlingens titel som uniform titel. Samlingen betraktas som ett verk.

Auktoritetspost upprättas på samlingen då man vill göra en anmärkning om innehållet i fält 678. Hänvisning görs inte till de sagor, noveller etc. som ingår i samlingsutgåvan, eftersom det skulle kräva att auktoritetspost även upprättades på varje ingående saga, novell etc.

040 #a S #b swe
100 1 #a Lagerlöf, Selma, #d 1858-1940. #t Kristuslegender
670 #a Lagerlöf, Selma. Kristuslegender, 1904: #b t.p. (Kristuslegender. Stockholm : Bonnier,)
678 #a Innehåller 11 berättelser: Den heliga natten -- Kejsarens syn -- De vise männens brunn -- Betlehems barn -- Flykten till Egypten -- I Nazaret -- I templet -- Den heliga Veronikas svetteduk -- Fågel Rödbröst -- Vår Herre och Sankte Per -- Ljuslågan

 

Samtidig utgivning på olika språk och med olika titlar (utan originaltitel)

Samtidig utgivning på olika språk och med olika titlar (då inget/ingen av dessa kan sägas vara originalspråk eller originaltitel): använd som uniform titel titeln på svenska, engelska, franska, tyska, spanska eller ryska (i denna ordning). Om verket inte ges ut på något av dessa språk använd som uniform titel titeln på den först mottagna utgåvan (AACR2 25.3C3 med svensk tillämpning). Auktoritetspost upprättas inte.

Översättningar från opublicerade originalmanuskript

Beroende på förutsättningarna följs anvisningarna under någon av nedanstående punkter

 • Originalmanuskriptet kan beläggas ha en titel
  Om originalmanuskriptet kan beläggas ha en titel används den som uniform titel (titta till exempel i andra länders bibliotekskataloger).
  Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240.
 • Originalmanuskript utan känd titel där översättningarna baseras på intermediär/mellanliggande översättning.
  Om en översättning av ett opublicerat originalmanuskript används som utgångspunkt för översättningar till andra språk och ingen titel på originalmanuskriptet kan beläggas, används "mellanledets" titel som uniform titel. Utformning av den bibliografiska posten, se fält 130.  
 • Originalmanuskript utan titel
  Verk som ges ut på flera språk, och alla är översättningar från ett opublicerat originalmanuskript utan titel: använd som uniform titel titeln på svenska, engelska, franska, tyska, spanska eller ryska (i denna ordning). Om verket inte ges ut på något av dessa språk använd som uniform titel titeln på den först mottagna utgåvan (AACR2 25.3C3 med svensk tillämpning).
  Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240.

Auktoritetspost upprättas inte.

Senare utgivning på originalspråk

Verk som först ges ut i översättning från opublicerat originalmanuskript och senare ges ut på originalspråk får som uniform titel den titel som utgåvan på originalspråket har.
Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240.

Alternativ titel

Alternativtitlar efter "eller", "or" etc., ingår inte i den uniforma titeln. Hänvisningar från dessa behöver inte skapas och följaktligen behövs inte heller auktoritetspost.

Delar av verk

Facklitteratur

För facklitteratur tillämpas inte KRS 25.6A1, utan i stället betraktas deltiteln som en underavdelning till hela verkets titel (jämför KRS 25.6A2).
Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240

Delar utan pregnanta titlar

För enstaka delar utan pregnanta deltitlar se KRS 25.6A2 och 25.6B1-2.

Delar av skönlitterärt verk där delarna har pregnanta titlar

Om ett skönlitterärt verk som ingår i ett annat, större verk har en egen titel används deltitel på originalspråk som uniform titel.

Grundregel för uniforma titlar för verk som ingår i flerledade strukturer:
En publikation får uniform titel på den nivå i strukturen som den är utgiven. Ges en hel romansvit ut som en helhet görs uniform titel på romansvitens titel (under förutsättning att sviten har en titel på originalspråk). Utkommer enbart en del ur romansviten görs uniform titel på denna på originalspråk. Skulle enbart ett kapitel utkomma separat görs uniform titel på detta kapitels titel på originalspråk. Om en originaltitel eller original deltitel inte enkelt kan beläggas görs inte uniform titel.
Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240

Auktoritetspost upprättas normalt inte, varken för delar av verk på originalspråk eller på översättningsspråk. Det medför att hierarkiska korshänvisningar upp och ner i hierarkierna kommer att saknas i katalogen. Om man ändå väljer att upprätta en auktoritetspost för en del av ett verk kan fält 678 användas för en anmärkning om vilken större enhet som delen ingår i (istället för hänvisning i fält 400). Likaså kan man i den större enhetens auktoritetspost göra en redogörelse för vilka delar som ingår i den större delen i fält 678. Denna bibliografiska anmärkning görs bara om sambandet mellan delar och helhet lätt kan beläggas.

Val av uniform titel för samlingsutgåvor innehållande tre eller flera verk med pregnant samlingstitel på originalspråk

Se fält 240, Tre eller flera verk utgivna tillsammans.

Auktoritetspost kan upprättas på samlingsutgåvan om man vill göra en anmärkning om innehållet i fält 678. Vanligtvis hänvisar man inte till de verk som ingår i samlingsutgåvan. Motsvarande anmärkning kan göras i den bibliografiska postens fält 505.

040 #a S #b swe
100 1 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Den stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
400 1 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin
670  Beskow, Elsa. Den stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin, 1985 ;: #b t.p. ([Elsa Beskow])
678 #a Samlingsutgåva som innehåller sagorna: Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin -- Tant Bruns födelsedag -- Petter och Lotta på äventyr -- Farbror Blås nya båt -- Petter och Lottas jul 

 

Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240

Lagar

Lagens uniforma titel ska föregås av sökelementet för den administrativa enheten (till exempel ett land), enligt  KRS-uppdateringar 21.31-21.33 och 25.15 (beslut i Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering 2009-06-01).

Som uniform titel används lagens titel i följande prioritetsordning:
1. Korttitel hämtad från referensverk, där lagar alltid citeras i bestämd form, till exempel Medbestämmandelagen.
2. Lagens officiella titel hämtad från SFS men i bestämd form.

Referenslitteratur:

 • Nationalencyklopedin
 • Norstedts juridiska handbok (senaste uppl.)
 • Svensk författningssamling (SFS) se Riksdagens webbplats eller Lagrummet (rubriken Författningar)  

Hänvisa från lagens namn (i bestämd form) i fält 430. Lägg alla andra se-hänvisningar i fält 410.

040 #a S #b swe
110 1 #a Sverige. #t Lönegarantilagen
410 1 #a Sverige. #t Lönegarantilag
430 0 #a Lönegarantilagen
667 #a 2010-05-25/S/NB/marnor
670 #a Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m., 2010

 

Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240.

Antika och medeltida lagar

För antika och medeltida lagsamlingar och enskilda lagar gäller  KRS-uppdateringar 25.15B.
Konstruera den uniforma titeln enligt KRS 25.4.

Särskiljande tillägg

Delfält #a

Likalydande uniforma titlar särskiljer man med ett tillägg inom parentes efter titeln i delfält #a. Se KRS 25.5B1.
Följande särskiljande tillägg används:
 • årtal (= originalets utgivningsår. Jämför dock årtalstillägg i delfält #f nedan.)
 • förklarande ord av typ romansvit, trilogi (tillägget ska alltid läggas på det verk som betecknar helheten)
 • originalets förlag
 • beskrivande element (originalets upplageuppgift, AMT, fysiskt medium, (till exempel TV-program))
 • originalets utgivningsort
 • annan förklarande term.

Observera att tilläggen ovan inte ej är angivna i prioriteringsordning. Välj det tillägg väljs som passar verket bäst. De vanligaste tilläggen är troligen originalförlag och originalets utgivningsår. Tillägg kan göras även på originalverk.

Auktoritetspost behöver inte upprättas.

Utformning av den bibliografiska posten, se fält 240 och fält 130.

Delfält #f

Använd delfält #f för årtalstillägg som särskiljande tillägg för samlade verk.

Utformning av den bibliografiska posten, se fält 800.


Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Auktoritetsdatabasen

LIBRIS formathandbok - Auktoritetsformatet

VIAF

Uniforma titlar i bibliografiska poster

Fält 130

Fält 240

Fält 800

Specifika grupptitlar

Katalogiseringsregler KRS

25.4AS1 + Bil. E.2A

Musik (BTJ)

 Uniforma titlar för musik

Anonyma klassiker (IFLA)

 Anonymous Classics

Library of Congress

 Library of Congress' tillämpningar av uniforma titlar (utdrag ur NACO trainer's manual)