Validera namnformer

I all katalogisering i LIBRIS ingår ett viss mått av auktoritetskontroll. Ett minimikrav vid registrering av ny bibliografisk post är att man söker och validerar innehållet i postens auktoritetsstyrda fält, det vill säga sökingångarna för personnamn, institutionsnamn, ämnesord, titlar med mera. Man bör, om möjligt, kopiera namnformer från auktoritetsindex istället för att skriva in dem själv.

Validering

  • Skriv in början av namnet i 1XX/6XX/7XX-fältet i den bibliografiska posten som ska registreras.
  • Validera namnet i index genom att ställa markören i vänster kolumn vid det aktuella fältet (eller markera hela raden).
  • Högerklicka så att en menyruta kommer fram.
  • Välj Validate Heading in this field.

Ett nytt fönster öppnas med ett utdrag ur index. Kontrollera namnet mot index. I valideringen ingår att vid behov klicka vidare på olika namnformer för att kunna välja rätt person/institution etc. Om personen/institutionen etc. finns i index ska etablerad/auktoriserad namnform överföras till den bibliografiska posten.

Att överföra vald namnform till bibliografisk post

  • Det enklaste sättet är att markera raden för den namnform som man vill ha och klicka på Replace så kopieras namnformen i sin helhet automatiskt till den egna bibliografiska posten.
Senast uppdaterad: 2012-01-16
Innehållsansvar: Carina Bäck Ekberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se