2012-06-15

Nya riktlinjer för Svenska ämnesord

Projektet Förenkling av Svenska ämnesord (aug 2011-maj 2012) är avslutat och nya riktlinjer för Svenska ämnesord finns nu tillgängliga.

De nya riktlinjerna återfinns på SAO:s webbsidor under fliken Riktlinjer. Där finns även en länk till en kort videopresentation av de nya riktlinjerna med sammanfattning av förändringar och exempel på indexering. Under införandet av de nya riktlinjerna sker arbete med att korrigera databasen Svenska ämnesord samt korrigering av information på KB:s webb rörande indexering med SAO. Vi ber er därför ta hänsyn till viss oreda innan ordningen är återställd. 

Till dess att utbildning och information om de nya riktlinjerna har genomförts finns de gamla riktlinjerna med tillhörande underindelningslistor tillgängliga. Utbildning kommer att ske under hösten 2012.

Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se