2011-11-11

Två nyheter som gäller DDK

Vidareindelningar för Sverige i DDK och Begränsad tillämpning av tabell 3C

Vidareindelningar för Sverige i DDK

Vidareindelningar för Sverige som ännu bara finns i den engelska DDC23 kan användas redan nu. Det gäller Sveriges historia, Sveriges arkeologi, Svensk litteratur, Renskötsel och Samiska språk. 

Se i vänstermenyn under Klassifikation - DDK

Begränsad tillämpning av tabell 3C 

Nummerbyggnaden är relativt komplicerad när tabell 3C är inblandad och därför rekommenderas en begränsad tillämpning där stil, teman och ämnen inte uttrycks i deweykoden.

Se i vänstermenyn under Klassifikation - DDK - DDK-praxis - Litteratur

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se