2009-03-13

LC Authorities

Beslut om att föredra namnform från LC Authorities i fler fall, samt att länka till LC:s namnform i fält 700.

För att rationalisera arbetet används den namnform som finns i LC Authorities för engelska och amerikanska namn och även för vissa andra namn. LC hämtar i allmänhet sina namnformer från respektive lands nationalbibliografi och av praktiska skäl är det enklare att ta deras namnformer som är lätt tillgängliga än att leta efter varje lands auktoritetsposter och/eller nationalbibliografier när de är svåråtkomliga. LC:s namnformer fungerar som en slags de facto standard i engelskspråkiga söktjänster. Dessutom strömmar det in stora e-bokspaket i LIBRIS. De flesta av dessa e-böcker har bra bibliografiska data och ofta namnformer från LC Authorities. Detta är ytterligare ett skäl att välja LC:s namnformer i mycket större utsträckning än vad vi hittills gjort.

LC:s namnform och id-nummer läggs in i auktoritetsposten i ett 700-fält. Länkningen görs:

  • för namn där vi ska ha en svensk namnform men där en engelsk namnform ger bättre sökmöjligheter i ett internationellt sammanhang
  • för namn där vi translittererar på ett sätt som inte gör namnen sökbara i engelskspråkiga kataloger och söktjänster
  • samt för anglo-amerikanska namn där den svenska namnformen skiljer sig, även om det bara gäller levnadstiden. (I fortsättningen ska vi inte ha andra namnformer än LC för anlgo-amerikanska namn, men tidigare följde vi inte alltid deras val av namn).

Läs mer på sidan Personer, under rubriken Val av auktoriserad namnform.

November 2008