2011-01-10

NB:s beskrivningsnivåer

Från 1:a januari 2011 har Enheten för nationalbibliografin vid Kungl. biblioteket något förändrade beskrivningsnivåer.

Det innebär bl.a att visst material katalogiseras utan ämnesbeskrivning och inte ingår i Nationalbibliografin

Se Beskrivningsnivåer under Katalogisering i vänstermenyn.

Innehållsansvar: Katarina Chorell, e-post: fornamn.efternamn@kb.se