2014-02-24

Minimikrav vid uppgradering av förhandsposter och preliminära poster

Verktygslådan har kompletterats med anvisningar om obligatoriska och valfria åtgärder vid uppgradering av maskinellt importerade förhandsposter från Bokrondellen och i viss utsträckning även av preliminära poster importerade från andra externa källor (t.ex. via Libris Förvärvsrutin).

Anvisningarna avser uppgradering till miniminivå och riktar sig till Librisbibliotek. Nationalbibliografin och KB uppgraderar normalt till högre nivå.

Se Minimikrav vid uppgradering

Anvisningarna har tagits fram i samråd med Libris användargrupp katalogisering.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se