2012-10-19

Ljud- och talböcker

Anvisningar för katalogisering av ljud- och talböcker har nu publicerats i Verktygslådan.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se