2014-12-10

Kombinerat material (paket)

Nu finns anvisningar för de bibliotek som katalogiserar kombinerat material (paket) i Libris. Dessutom har två nya mallar tagits fram för denna medietyp.

  • Kombinerat material (med samma ISBN)
  • Kombinerat material (med unikt ISBN)

Biblioteken kan hämta de nya mallarna från anvisningarna och kopiera in dem på sin dator under ...\LIBRIS/\Catalog\Template.

Anvisningarna har behandlats i Libris användargrupp katalogisering.

Se Kombinerat material (paket)

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se