2010-04-07

Fortlöpande resurser

Fortlöpande resurser har fått en ingång i vänstermenyn under Katalogisering

Här finns fältöversikter och exempel på fortlöpande resurser på olika beskrivningsnivåer, samt länkar till relevant information under de olika MARC21-fälten.

Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se