2012-05-03

Formatuppdatering (maj 2012)

Librisformatet har i Voyager och Formathandboken uppdaterats med bland annat RDA-anpassningar enligt Library of Congress MARC21 Formats, Update No. 13 (September 2011) och 14 (April 2012).

Dessutom vissa anpassningar till MARC21 standard (målgrupp i 008/22 och 521), kompletterande tillämpningsanvisningar för bruk av andraindikator i fält 856 (tidskrifter), ett nytt Librisdefrinierat exemplarspecifikt biuppslagsfält för namn på orter och territorier i beståndsformatet (752), nya/ändrade land- och språkkoder (bl.a. 9mk för meänkieli), en betydande utökning av den teckenrepertoar som är möjlig att registrera i Voyager, uppdatering och komplettering av centralt distribuerade katalogiseringsmallar, med mera, med mera. Påträffade korrekturfel, brutna/gamla länkar och annat har också rättats i Formathandboken.

Se avsnittet Formatuppdateringar (vänstermenyn) för mer information.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se