2011-02-23

DDK-praxis

Nu finns två nya "lathundar" för deweyklassifikation.

Det gäller Handarbete och Sjukdomar och funktionshinder.

Se i vänstermenyn under Klassifikation - DDK - DDK-praxis

Innehållsansvar: Magdalena Svanberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se