2009-06-11

Biuppslag på samhörande verk

Gör icke-analytiskt biuppslag i fält 700/730 på verk som har någon typ av samband med det katalogiserade objektet.

Se fält fält 700 respektive 730