2009-06-22

Ändrad praxis för translitterering av nygrekiska i LIBRIS

Enligt beslut i Expertgruppen för LIBRIS samkatalog den 27 maj 2009 translitterereras nygrekiska fr o m nu enligt samma translitterereringsschema som det som folkbiblioteken använder. Se vidare under Translitterering