2013-03-28

Än en gång om parallellutgivna avhandlingar

Ny generell praxis med tvåpostmodell från och med 2013-04-02

Som en uppföljning av tidigare beslut om ny NB-praxis upphör tidigare undantagsregel för parallellutgivna svenska avhandlingar att gälla.

Från och med 2 april 2013 ska även avhandlingar generellt katalogiseras enligt samma tvåpostmodell som andra parallellutgivna publikationer (digitalt resp. tryckt), dvs de olika manifestationerna ska ha varsin katalogpost i Libris. Detta gäller samtliga bibliotek inom Libriskollektivet.

Respektive bibliotek ska använda/skapa en post för den manifestation (eller poster för de manifestationer) man har, tryckt och/eller elektroniskt. Om det finns två poster i Libris kan man länka mellan dem i fält 776.

Se avsnittet Elektroniska resurser/Monografiska resurser i vänsterspalten.

Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se