2009-11-23

Äldre tryck

Anvisningarna för katalogisering av äldre tryck har reviderats och utökats.

Startsidan för äldre tryck innehåller numera tillämpningsanvisningar. Tidigare text på startsidan återfinns i Om äldre tryck. Övriga undersidor har reviderats. Skriv till redaktionen och säg vad ni tycker om förändringarna. Adress under "Kontakta oss" till vänster.

Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se