Om klassifikation

Klassifikationssystem används inom biblioteksvärlden för att ordna och presentera materialet på ett systematiskt sätt. Klassifikationen styr i regel böckernas uppställning på hyllorna, men är också ett sätt att strukturera materialet i bibliotekskataloger och söktjänster på webben. Med hjälp av klassifikation kan man gruppera sökträffarna i en katalog ämnesmässigt.´

DDK

Det absolut största klassifikationssystemet internationellt är Dewey decimalklassifikation (DDK) som är översatt till över 30 språk och används av bibliotek i 142 länder och i mer än 60 länders nationalbibliografier. 

SAB

SAB-systemet utkom första gången 1921 och är ett svenskt system. Åttonde upplagan utkom 2006. Svensk biblioteksförenings kommitté för klassifikationssystem för svenska bibliotek ansvarar för ändringar och tillämpningar av SAB fram till december 2013. SAB uppdateras inte längre.

UDK

Universella Decimalklassifikationen (UDK) är ett flerspråkigt klassifikationssystem som bygger på Dewey Decimal Classification och det används av ett par specialbibliotek i Sverige.

UDK publicerades första gången 1904, men har reviderats många gånger sedan dess. UDK används över hela världen och har publicerats på 23 olika språk. 

LCC

Library of Congress Classification används huvudsakligen av forskningsbibliotek och framförallt i USA.

Senast uppdaterad: 2019-02-14
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se