SAB

SAB fritt tillgängligt

KB ansvarar för SAB - klassifikationssystem för svenska bibliotek - sedan 2014. Tidigare låg ansvaret hos Svensk biblioteksförening.

KB använder sedan 2011 Dewey decimalklassifikation och har även ansvar för den svenska översättningen av Dewey. SAB-systemet kommer inte utvecklas vidare, men eftersom det fortfarande används av bibliotek i Sverige finns det ett stort behov av att göra SAB fritt tillgängligt. Katalogposter fram till 2011 är oftast klassificerade med SAB i LIBRIS och är många gånger enbart sökbara på ämne via SAB-klassifikationen.

KB kommer att publicera SAB som länkad data fritt tillgänglig för alla att använda. Tillsvidare lägger vi ut SAB i PDF-format.

För SAB-praxis i Libris hänvisas till anvisningar i SAB-systemet.

Senast uppdaterad: 2019-06-28
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Öppnas som pdf SAB 2015