Svenska WebDewey

Till Svenska WebDewey

Svenska WebDewey innehåller en blandad översättning av Dewey där vissa delar översätts till svenska, medan andra kvarstår på engelska. Cirka 60 % är översatt.

Deweyprojektet valde att översätta till SAB:s nivå genom att de Deweyklasser som har mappats till SAB-klasser i konverteringstabellen översätts. Vi har också översatt alla klasser ur den förkortade utgåvan av Dewey. Översättningen kommer att utökas efter behov.

Abonnemang

För att få tillgång till Svenska WebDewey krävs ett abonnemang. Abonnemanget är kostnadsfritt för det enskilda biblioteket. Kontakta Harriet Aagaard, fornamn.efternamn@kb.se, för ett abonnemang.

Ange:
Bibliotekets namn
Sigel i Libris om ni har en sådan
Kontaktperson
Kontaktpersonens e-postadress

Inloggningsuppgifter kommer per e-post inom några dagar. 

Utbildning

En film om sökning i Svenska WebDewey finns under Webbkurser

Nummerbyggnationsmodulen - hur använder man den? Anvisningar

Senast uppdaterad: 2016-10-24
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Uppdateringar

(test)