Svenska WebDewey

Till Svenska WebDewey

Svenska WebDewey innehåller en blandad översättning av Dewey där vissa delar översätts till svenska, medan andra kvarstår på engelska. I valet av vad som ska översättas följs SAB:s nivå genom att de Deweyklasser som har mappats till SAB-klasser i konverteringstabellen översätts. Vi har också översatt alla klasser ur den förkortade utgåvan av Dewey. Översättningen kommer att utökas efter behov.

I Svenska WebDewey finns både den 22:a upplagan och den  23:e upplagan med de tre översta nivåerna av schemat samt tabellerna på svenska tillgänglig. Vilken upplaga man befinner sig i signaleras av färgen, grönt står för den 22:a och orange/terrakotta för den 23:e. Grundinställningen är den 23:e upplagan, och man kan växla till den 22:a uppe till höger.

Abonnemang

För att få tillgång till Svenska WebDewey krävs ett abonnemang. Abonnemanget är kostnadsfritt för det enskilda biblioteket. Kontakta Harriet Aagaard, fornamn.efternamn@kb.se, för ett abonnemang.

Ange:
Bibliotekets namn
Sigel i Libris om ni har en sådan
Kontaktperson
Kontaktpersonens e-postadress

Inloggningsuppgifter kommer per e-post inom några dagar. 

Utbildning

En film om sökning i Svenska WebDewey finns under Webbkurser

Nummerbyggnationsmodulen - hur använder man den? Anvisningar

Senast uppdaterad: 2016-10-24
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se