Dewey på svenska bibliotek

Nationalbibliografin började använda Dewey 2011 och många Librisbibliotek följde med. Folk- och skolbibliotek fortsatte däremot med SAB. Sedan 2011 har fler bibliotek bytt från SAB till Dewey, även folk- och skolbibliotek. Det har gjorts en enkätundersökning under 2014 som gick ut till de flesta bibliotek i Sverige. En ny enkät har skickats till folkbibliotek under 2016 för att se vad som hänt sedan 2014.

Senast uppdaterad: 2014-06-26