Läromedel

Anvisningar

Dessa anvisningar gäller för alla läromedel och skolböcker oavsett nivå och stadium.
Med läromedel avses resurser för lärande och undervisning för alla nivåer, från förskola till vuxenundervisning och särskola.

Se även Skolböcker för anvisningar om katalogisering av läromedel i grund- och gymnasieskolan.

Läromedel (t.ex. textböcker) i ämnen utom språk

Klassificeras på respektive ämne:

082 0 4 #a 510 #2 23/swe
245 1 0 #a Pixel : #b [matematik]. #n 2A, #p Grundbok

Läromedel (t.ex. textböcker) i språk

Läromedel för inlärning av:

  • det egna modersmålet
  • andraspråk
  • främmande språk 

Klassificeras på språket + 8 med indelningar från tabell 4. Observera att nummer med tillägget 8 finns färdigbyggda för vissa språk. Även för dessa språk kan mer specifika indelningar under 8 från tabell 4 användas.

Exempel:

082 0 4 #a 439.78 #2 23/swe
245 1 0 #a Svenska i dag082 0 4 #a 439.7824 #2 23/swe
245 1 0 #a Kom i gång! : #b svenska som andraspråk

 

082 0 4 #a 438.24397 #2 23/swe
245 1 0 #a Deutsch Optimal / #c Gun Skärbäck, Nils Johansson

Övningsböcker/arbetsböcker och facit

Övningsböcker/arbetsböcker och facit i ämnen utom språk klassificeras på respektive ämne + 076 från tabell 1.

Övningsböcker/arbetsböcker och facit i språk klassificeras på språket + 8 med underindelningar från tabell 4 + 076 alt. 0076 från tabell 1.
När man lägger till 8 (Standardspråk) från tabell 4 och vill lägga på en standardindelning direkt efter lägger man till en extra nolla, alltså + 0076. Den extra nollan behövs inte när man gått vidare till 824 (Strukturellt förhållningssätt till språkfärdighet för personer med ett annat modersmål) eller någon annan indelning av 8 i tabell 4.

Exempel:

082 0 4 #a 439.780076 #2 23/swe
245 1 0 #a Svenska i dag. #n 8, #p Övningsbok

 

082 0 4 #a 428.24397076 #2 23/swe
245 1 0 #a Spotlight. #n 6, #p Workbook

 

082 0 4 #a 510.76 #2 23/swe
245 1 0 #a Pixel : #b matematik. #n 5, #p Facit

Lärarhandledningar och annat material för läraren

Se även Publikationer om utbildning och undervisning i ett ämne

Förskolan t.o.m. årskurs 6 (primärutbildning)

372.3, 372.5-372.8 med tillägg 044.

Exempel:

082 0 4 #a 372.6044 #2 23/swe
245 1 0 #a Kom och läs!. #p Lärarhandledning


 

082 0 4 #a 372.7044 #2 23/swe
245 1 0 #a Matte Direkt. #p Safari. #n 2B, #p Lärarhandledning


 

Årskurs 7 t.o.m. gymnasiet (sekundärutbildning)

Klassificeras på respektive ämne + 0712 från tabell 1. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Exempel:

082 0 4 #a 510.712485 #2 23/swe
245 1 0 #a Matte Direkt. #n 7, #p Lärarhandledning


 

082 0 4 #a 200.712485 #2 23/swe
245 1 0 #a Religion. #n D. 3, #p Lärarhandledning


 

Komvux, Sfi etc. (vuxenutbildning)

Klassificeras på respektive ämne + 0715 från tabell 1. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

 

Lathund

Här finns färdigbyggda klassifikationskoder för läromedel i de vanligaste ämnena i grund- och gymnasieskolan, uppdelade i Språk och Övriga ämnen.

För läromedel i mer specifika ämnen blir klassifikationskoden mer specifik, se till exempel Historia Sverige 1523-1809 i tabellen för Övriga ämnen nedan.

Klassifikationskoderna nedan kan även användas för läromedel (med undantag för lärarhandledningar) på andra nivåer. För lärarhandledningar på andra nivåer se Komvux etc. (vuxenutbildning).

Förkortningarna avser:
F-6 förskolan t.o.m. årskurs 6 (primärutbildning) och
7-gy årskurs 7 t.o.m. gymnasiet (sekundärutbildning)

Språk Textbok:
Språket + 8 el. 82. el. 824 från tabell 4 (824 kan indelas efter språk i tabell 6)
Bredvidläsningsbok:
Språket + 86 el. 864 från tabell 4 (864 kan indelas efter språk i tabell 6)
Arbetsbok, övningsbok, facit:
Språket + 8 el. 82. el. 824 från tabell 4 (824 kan indelas efter språk i tabell 6)+ (0)076 från tabell 1
Lärarhandledning:
F-6: 372.3, 372.5-372.8 inkl. underindelningar med * + 044;
7-gy: Språket + 0712 från tabell 1 + ev. geografiskt område från tabell 2
Engelska F-6 428.24397 428.64397 428.24397076 372.6044
Engelska 7-gy 428.24397 428.64397 428.24397076 420.712485
Franska F-6 448.24397 448.64397 448.24397076 372.6044
Franska 7-gy 448.24397 448.64397 448.24397076 440.712485
Italienska F-6 458.24397 458.64397 458.24397076 372.6044
Italienska 7-gy 458.24397 458.64397 458.24397076 450.712485
Spanska F-6 468.24397 468.64397 468.24397076 372.6044
Spanska 7-gy 468.24397 468.64397 468.24397076 460.712485
Svenska F-6 439.78 439.786 439.780076 372.6044
Svenska 7-gy 439.78 439.786 439.780076 439.70712485
Svenska som andraspråk F-6 439.7824 439.7864 439.7824076 372.6044
Svenska som andraspråk 7-gy 439.7824 439.7864 439.7824076 439.70712485
Svenska för invandrare (Sfi) 439.7824 439.7864 439.7824076 439.70715
Tyska F-6 438.24397 438.64397 438.24397076 372.6044
Tyska 7-gy 438.24397 438.64397 438.24397076 430.712485

 

Övriga ämnen Textbok + Bredvidläsningsbok:
Ämnet
Arbetsbok, övningsbok, facit:
Ämnet + 076 från tabell 1
Lärarhandledning:
F-6: 372.3, 372.5-372.8 inkl. underindelningar med * + 044;
7-gy: Ämnet + 0712 från tabell 1 + ev. geografiskt område från tabell 2
Biologi 7-gy 570 570.76 570.712485
Fysik 7-gy 530 530.076 530.0712485
Företagsekonomi 7-gy 650 650.076 650.0712485
Geografi F-6 910 910.76 372.891044
Geografi 7-gy 910 910.76 910.712485
Historia F-6 909 907.6 372.89044
Historia 7-gy 909 907.6 907.12485
Historia: Sverige 1523-1809 F-6 948.503 948.503076 372.89044
Historia: Sverige 1523-1809 7-gy 948.503 948.503076 948.5030712485
Kemi 7-gy 540 540.76 540.712485
Matematik F-6 510 510.76 372.7044
Matematik 7-gy 510 510.76 510.712485
Naturkunskap F-6 500 507.6 372.357044
Naturkunskap 7-gy 500 507.6 507.12485
Psykologi 7-gy 150 150.76 150.712485
Religion F-6 200 200.76 372.84044
Religion 7-gy 200 200.76 200.712485
Samhällskunskap F-6 300 300.76 372.83044
Samhällskunskap 7-gy 300 300.76 300.712485

 

 

Senast uppdaterad: 2018-01-18
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se