Publikationer om utbildning och undervisning i ett visst ämne

Dessa anvisningar gäller alla aspekter av utbildning och undervisning, inklusive pedagogik och pedagogisk metodik. Se även Läromedel i vänstermenyn.

Publikationer om utbildning och undervisning i ett visst ämne, utom språk

Allmänt

Klassificeras på respektive ämne + 071 från tabell 1. Vid behov kan 0 + geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Exempel:

082 0 4 #a 510.71 #2 23/swe  
245 1 0 #a Learning through teaching mathematics : #b development of teachers' knowledge and expertise in practice


 

082 0 4 #a 510.71068 #2 23/swe 
245 1 0 #a Researching mathematics education in South Africa : #b perspectives, practices, and possibilities

 

Förskolan t.o.m. årskurs 6 (primärutbildning)

Klassificeras på respektive avdelning under 372.3-372.8, t.ex. matematik 372.7.
044 från tilläggstabell under 372.3-372.8 kan läggas till för undervisning.

Exempel:

082 0 4 #a 372.7044 #2 23/swe
245 1 0 #a Vägar till matematiken : #b att arbeta med barn 5-7 år

Årskurs 7 t.o.m. gymnasiet (sekundärutbildning)

Klassificeras på respektive ämne + 0712 från tabell 1. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Exempel:

082 0 4 #a 510.712 #2 23/swe
245 1 0 #a Matematikmetodik på högstadiet

 

Högre utbildning

Klassificeras på respektive ämne + 0711 från tabell 1. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Exempel:

082 0 4 #a 510.711 #2 23/swe
245 1 0 #a Enhancing university mathematics : #b proceedings of the First KAIST International Symposium on Teaching

 

082 0 4 #a 510.711485 #2 23/swe
245 1 0 #a Utvärdering av matematikutbildningar vid svenska universitet och högskolor

 

Publikationer om utbildning och undervisning i ett visst språk

Allmänt

 • Publikationer om utbildning och undervisning som syftar till att lära ut korrekt språkbruk gällande det egna modersmålet, tala och skriva andra språk/främmande språk:

  Klassificeras på språket + 80071 från tabell 4 (8+071 med en extra nolla), t.ex. utbildning och undervisning i tyska 438.0071
082 0 4 #a 428.0071 #2 23/swe
245 1 0 #a Inspired English teaching : #b a practical guide for teachers • Breda verk om utbildning  och undervisning i språket, som inte är begränsade till att lära ut korrekt språkbruk/normativt förhållningssätt:

  Klassificeras på språket + 071 från tabell 1. Vid behov kan 0 + geografiskt område från tabell 2 läggas till.
082 0 4 #a 420.71 #2 23/swe
245 1 0 #a Teaching and learning English worldwide

Förskolan t.o.m. årskurs 6 (primärutbildning)

Klassificeras på respektive avdelning under 372.3-372.8, t.ex. språkfärdigheter 372.6.
044 från tilläggstabell under 372.3-372.8 kan läggas till för undervisning.

Exempel:

082 0 4 #a 372.6044 #2 23/swe
245 1 0 #a Formative assessment for literacy, grades K-6 : #b building reading and academic language skills across the curriculum


 

Årskurs 7 t.o.m. gymnasiet (sekundärutbildning)

 • Publikationer om utbildning och undervisning som syftar till att lära ut korrekt språkbruk gällande det egna modersmålet, tala och skriva andra språk/främmande språk:

  Klassificeras på språket + 800712 från tabell 4 (8+0712 med en extra nolla), t.ex. utbildning och undervisning i tyska på gymnasiet 438.00712

 • Breda verk om utbildning  och undervisning i språket, som inte är begränsade till att lära ut korrekt språkbruk/normativt förhållningssätt:

  Klassificeras på språket + 0712 från tabell 1. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Högre utbildning

 • Publikationer om utbildning och undervisning som syftar till att lära ut korrekt språkbruk gällande det egna modersmålet, tala och skriva andra språk/främmande språk:

  Klassificeras på språket + 800711 från tabell 4 (8+0711 med en extra nolla)

 • Breda verk om utbildning  och undervisning i språket, som inte är begränsade till att lära ut korrekt språkbruk/normativt förhållningssätt:

  Klassificeras på språket + 0711 från tabell 1, t.ex. högre utbildning i svenska 439.70711. Vid behov kan geografiskt område från tabell 2 läggas till.

Senast uppdaterad: 2012-09-18
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se