Musikinspelningar - förenklad praxis

Förenklad praxis för inspelingar av populärmusik, folkmusik m.m.

KB tillämpar förenklad klassificering av inspelningar (fonogram och video) av populärmusik, folkmusik, spirituals, gospel och icke-västerländsk konstmusik. För inspelningar av klassisk musik ska fullständig klassifikation enligt DDK göras.

Vid förenklad klassifikation används koden för genre och man bortser från:
• vokal- eller instrumentalmusik
• besättning och antal instrument

Detta görs för att förenkla klassifikationsprocessen utan att tappa information om genre.

En inspelning med John Coltrane Quartet klassificeras enligt förenklad praxis på 781.655   Modern jazz

Jämför med fullständig klassifikation med mer information.
785.341941655
785.34   Ensemble för träblås, stråkar, slagverk, tangentinstrument (dvs. saxofon, bas, trummor och piano)
194       Kvartett
1655     Modern jazz

Icke-västerländsk populärmusik samt icke-västerländsk konstmusik kan kompletteras med land.

781.63 Icke-västerländsk populärmusik
781.63096711   Icke-västerländsk populärmusik - Kamerun

781.69 Icke-västerländsk konstmusik
781.690954 Icke-västerländsk konstmusik - Indien

Vid behov kan posten kompletteras med genre.

082 0 4 #a 781.66 #2 23/swe
110 2 #a Deafhaven #4 mus
245 1 0 #a Sunbather #h [Ljudupptagning] /#c Deafheaven
655 7 #a Hårdrock #2 saogf


 

Exempel på förenklad klassifikation:

781.62 Folkmusik
781.62397 Svensk folkmusik

781.63 Populärmusik (icke västerländsk)
 Ange även land, t ex 781.63096711 (Populärmusik—Kamerun)

781.64 Västerländsk populärmusik
 Hit västerländsk populärmusik som inte går att klassificera enligt nedan.

781.643 Blues
 Hit traditionell rhythm and blues, doo-wop, boogie-woogie.

781.65 Jazz

781.654 Mainstream jazz
 Hit swing.

781.66 Rock (rock ’n’ roll)
 Ange vid behov genre

781.69 Icke-västerländsk konstmusik
 Ange även land

782.25 Småskaliga vokalmusikformer
 Hit andliga sånger och visor.

782.254 Gospel

Senast uppdaterad: 2014-03-26