Barn- och ungdomslitteratur

Barn- och ungdomslitteratur får samma klassifikationskoder som vuxenlitteratur. En vanlig kapitel- eller bilderbok får koden för romaner och noveller. Se Skönlitterära författare 

KB-praxis: Från och med 2018 klassificerar inte KB skönlitteratur längre. Det gäller klassifikation inom huvudklassen 800. Andra bibliotek som har behov av klassifikation för skönlitteratur kan göra det.

Gränsen mellan skönlitteratur och facklitteratur för barn och ungdomar

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en barn- eller ungdomsbok ska klassificeras som skönlitteratur eller facklitteratur. Syftet med boken är här vägledande. Om bokens huvudsakliga syfte är att informera om ett ämne klassificeras den på ämnet. Det informerande syftet kan till exempel visa sig i faktarutor och diskussionsfrågor. Vilken institution som givit ut boken är också vägledande.

Exempel:

082 0 4 #a 362.2923 #2 23/swe
100 1 #a Backryd, Jenny, #d 1975-
245 1 0 #a Lämnad först, hämtad sist men älskad mest : #b en bok om alkoholmissbruk och livet / #c Jenny Backryd, Hanna Norman, Minna Ridderstolpe

Deweyklassifikation: 362.2923 (Barn till alkoholister - social omsorg)

 

082 0 4 #a 641.336 #2 23/swe
100 1 #a Bengtsson, Karin, #d 1949-
245 1 0 #a Sockerråttan : #b en osötad bok för barn
/ #c [text och sagor: Karin Bengtsson ; teckningar: Carita Rasmussen]
260 #a Växjö : #b Landstinget Kronoberg, #c 2009

Deweyklassifikation: 641.336 (Socker - mat)

 

082 0 4 #a 306.89 #2 23/swe
100 1 #a Ekbom, Inger, #d 1955-
245 1 0 #a Skilda vägar : #b när mamma och pappa flyttar isär / #c Inger Ekbom

Boken har tillkommit i samarbete med Rädda barnen.
Deweyklassifikation: 306.89 (Separation och skilsmässa)

  

Pekböcker och bilderböcker med lite text

Pekböcker och enkla bilderböcker med lite text klassificeras på tre olika sätt beroende på inriktningen.

1. På ämnet

Om ett tydligt ämne finns klassificeras boken på ämnet. 

Exempel: 

082 0 4 #a 513 #2 23/swe
100 1 #a Gustafson, Owe, #d 1940-
245 1 0 #a Siffer-bok / #c Owe Gustafson

Deweyklassifikation: 513 (Aritmetik)

 

082 0 4 #a 636.3 #2 23/swe
245 1 0 #a Får och getter / #c [översättning: Carolina Ekman]

Deweyklassifikation: 636.3 (Får och getter)

 

2. Som skönlitteratur

Böcker som saknar tydligt ämne och har mer språkligt innehåll än enstaka ord, till exempel enkla fraser eller meningar, klassificeras som skönlitteratur. 

Exempel: 

082 0 4 #a 839.7374 #2 23/swe
100 1 #a Wirsén, Stina, #d 1968-
245 1 0 #a Bang! / #c Stina Wirsén

Deweyklassifikation: 839.7374 (Svenska romaner och noveller - 1945–1999)

 

3. Barnböcker - 741.642 

Pekböcker och böcker med enskilda ord utan tydligt ämne klassificeras 741.642

Exempel:
 
082 0 4 #a 741.642 #2 23/swe
245 1 0 #a Första pekboken / #c [foto: Tom Levin]
300 #a [16] s. : #b enbart ill.

Deweyklassifikation: 741.642 (Barnböcker)

  

Sagor
 

Folksagor är anonyma, traditionellt muntligt framförda berättelser.

Konstsagor är litterära berättelser skrivna i traditionell folksagostil av namngivna författare.

Folksagor

Folksagor och alla återberättelser av folksagor klassificeras under 398.2 (Folkdiktning), även då återberättaren (eller i vissa fall illustratören) blir huvuduppslag i katalogposten. (Läs om kodning i 008)

398.2 indelas geografiskt efter sagans ursprung, med etnisk grupp eller efter språk. Geografisk indelning föredras när plats, etnisk grupp och språk sammanfaller. Vid tveksamhet, avstå från indelning eller stanna på en generell nivå. Indelningarna efter ämne under 398.21-398.27 används inte för särskilda sagor.

Ett bra hjälpmedel för att belägga ursprunget till olika folksagor är: Andrew Langs tolv färgsagoböcker : en hjälpreda / Gallie Eng.

Exempel:

082 0 4 #a 398.20943 #2 23/swe
100 1 #a Grimm, Jacob, ‡d 1785-1863
245 1 0 #a Hans och Greta : #b ur bröderna Grimms sagor / #c svensk text: Ingrid Emond

Deweyklassifikation: 398.20943 (Folkdiktning - Tyskland)

 

082 0 4 #a 398.208991597 #2 23/swe
100 1 #a Görgü, Bilal, #d 1949-
245 1 0 #a Björnen som tyckte om majs : #b kurdisk folksaga / #c återberättad av Bilal Görgü

Deweyklassifikation: 398.208991597 (Folkdiktning - Etnisk grupp - Kurder)

 

082 0 4 #a 398.209481 #2 23/swe
100 1 #a Friberger, Anna, #d 1944- #4 ill
245 1 0 #a Bockarna Bruse / #c illustrerad av Anna Friberger ; återberättad efter den norska folksagan av Martin Harris

Deweyklassifikation: 398.209481 (Folkdiktning - Norge)

 

082 0 4 #a 398.20944 #2 23/swe
245 1 0 #a Törnrosa / #c [översättning: Thomas Löwhagen]

Deweyklassifikation: 398.20944 (Folkdiktning - Frankrike)

 


Konstsagor skrivna av namngivna författare

Konstsagor skrivna av namngivna författare klassificeras under 800.

Exempel:

082 0 4 #a 839.8136  #2 23/swe
100 1 #a Andersen, H. C., #d 1805-1875
245 1 0 #a Prinsessan på ärten / #c Hans Christian Andersen
Deweyklassifikation: 839.8136 (Danska romaner och noveller - 1800-talet)

 

082 0 4 #a 839.7374 #2 23/swe
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
245 1 0 #a Sagobok : #b en samlingsvolym / #c Astrid Lindgren ; med illustrationer av Ilon Wikland

Deweyklassifikation: 839.7374 (Svenska romaner och noveller - 1945–1999)

 

 

Sagosamlingar

Samlingar klassificeras under 398.2 eller 800 beroende på vad som dominerar. Om mer än två tredjedelar av de berättelser som ingår är folksagor anses de dominera. Vid tveksamhet föredras 800.

Exempel på samlingar som får klassifikationen 398.2 

082 0 4 #a 398.2094864 #2 23/swe
245 1 0 #a Småländska sagor / #c Per Gustavsson

Deweyklassifikation: 398.2094864 (Folkdiktning - Småland)

 

082 0 4 #a 398.2089397094897 #2 23/swe
245 1 0 #a Förklädet fullt : #b äldre finlandssvenska sagor / #c urval och inledning av Irmelin Sandman Lilius och Marita Rajalin

Deweyklassifikation: 398.2089397094897 (Folkdiktning - Etnisk grupp - Svenskar - Finland)

Samlingen innehåller 18 folksagor och 7 andra berättelser.
Folksagorna överväger, alltså blir klassifikationen 398.2: 

082 0 4 #a 398.2 #2 23/swe
245 1 0 #a Snipp snapp snut / #c [redaktion och urval: Susanna Hellsing]

Deweyklassifikation: 398.2 (Folkdiktning)

Exempel på samlingar som får klassifikationen 800 

Samlingen innehåller 5 folksagor och 9 berättelser.
Folksagorna utgör mindre än två tredjedelar, alltså klassificeras den under 800:

082 0 4 #a 839.73708 #2 23/swe
245 1 0 #a Önskebrunnen : #b sagor från Sverige / #c  illustrationer: Kristiina Louhi, Riikka Juvonen ; [redaktionsråd: Eva A. Persson, chefredaktör för den svenska utgåvan ...]

Deweyklassifikation: 839.737 (Svenska romaner och noveller - 1900–1999 - samling) 

Samlingen innehåller 5 folksagor återberättade av bröderna Grimm och fem konstsagor av H.C. Andersen. 
Folksagorna utgör mindre än två tredjedelar, alltså klassificeras den under 800:

082 0 4 #a 839.8136 #2 23/swe
245 1 0 #a Mina äventyrssagor : #b sagor / #c av H.C. Andersen & Bröderna Grimm

Deweyklassifikation: 839.8136 (Danska romaner och noveller - 1800–1899). Koden som ges till verk av H.C. Andersen. 
 

Senast uppdaterad: 2018-01-23
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se