DDK-praxis

Anvisningar för DDK-koder i LIBRIS

Deweykoder läggs i fält 082 med andra indikator 4, som står för andra katalogiserande instanser än Library of Congress.
Se också 082 och 083.

 

Kodning av fullständig och förkortad utgåva

Koder ur den fullständiga utgåvan av DDK kodas med första indikator 0. Koder ur den förkortade utgåvan av Dewey och andra korta koder, t.ex. de tre översta nivåerna av DDK, kodas med första indikator 1.

Upplageuppgift

Koder hämtade ur den aktuella upplagan av DDK får upplageuppgift 23 i delfält 2. Koder hämtade ur den svenska utgåvan av Dewey, svenska WebDewey, får ett tillägg som anger språk efter upplageuppgiften, alltså 23/swe. För koder ur den förkortade utgåvan är aktuell upplageuppgift 15.

Acceptera utländska biblioteks koder

Inriktningen är att acceptera koder som bibliotek i andra länder gjort utan att kontrollera dem i detalj. Om man upptäcker felaktigheter bör man korrigera dem. Ändra inte befintliga indikatorer eller upplageuppgiften

Om olika bibliotek har använt olika koder för samma verk bör i första hand LC:s kod och i andra hand British Librarys kod föredras, eftersom deras koder i allmänhet håller en hög kvalitet.

Acceptera svenska biblioteks koder, skicka cxz om ni ändrar

Inriktningen är att acceptera koder som andra svenska bibliotek gjort utan att kontrollera dem i detalj. Om man upptäcker felaktigheter bör man korrigera dem. Skicka cxz-meddelanden till berörda bibliotek om ni ändrar. Har ni åsikter eller vill diskutera koder på NB:s poster kan ni också ta kontakt med NB per e-post.  Kontaktperson är Olof Osterman, fornamn.efternamn@kb.se

Utbyggnad av en deweykod som ett annat svenskt bibliotek gjort

Inriktningen är att det bibliotek som klassificerar ett verk gör det korrekt och fullständigt och att andra bibliotek kan dra nytta av detta arbete. Vissa bibliotek kommer ändå att klassificera grundare, och andra djupare. Om man vill ha en längre deweykod än den som ligger i en post ska man bygga ut den befintliga deweykoden, inte lägga till ytterligare en kod.

En kod per post

Biblioteken bör följa anvisningarna i DDK och lägga en kod per post. De aspekter av verkets ämne som inte uttrycks i deweykoden uttrycks med Svenska ämnesord.

Bibliotek som trots detta väljer att lägga till ytterligare koder ska lägga dessa i fält 083. Om ett bibliotek väljer att använda alternativa koder (som står inom parenteser i schemat) ska också dessa läggas i fält 083.

  • Om det finns flera deweykoder i en utländsk katalogpost, bör man ta bort eller flytta alla utom den första till fält 083. Ta i första hand bort dem.
  • Om det finns flera koder i en svensk katalogpost, och de ligger i fält 082, bör man ta bort eller flytta alla utom den första till fält 083.
  • Om det finns olika långa varianter av samma kod i samma post, behåll då den längsta.
  • Om det finns både en förkortad och en fullständig deweykod, behåll då den fullständiga.
  • Om det finns koder ur olika upplagor, behåll då den mest aktuella.
  • Om det finns koder ur olika översättningar av DDK i en post, behåll då i första hand den som är hämtad ur den engelska utgåvan, som är standard-DDK.

Deweykoder ur äldre upplagor

Lägg in en så aktuell kod som du har till hands i katalogposten. Man får, men måste inte, uppdatera koder ur äldre upplagor.

Skiljetecken i deweykoder

Decimalpunkten efter den tredje siffran ska alltid vara kvar.

Skiljetecknen / och ’ visar hur deweykoden kan segmenteras, det vill säga delas upp i beståndsdelar. De kan ligga kvar eftersom de inte påverkar sökningen i Libris webbsök. Om skiljetecknen har konsekvenser för det egna biblioteket, t.ex. vid ryggmärkning eller hylluppställning, kan de tas bort.

Felaktig uppdelning i delfält a och b

Deweykoder i äldre katalogposter är ibland felaktigt uppdelade i delfält a och b. Koderna kan ligga kvar uppdelade eftersom det inte påverkar sökningen i Libris webbsök. Om uppdelningen har konsekvenser för det egna biblioteket, t.ex. vid ryggmärkning eller hylluppställning, kan informationen i delfälten föras samman och läggas i delfält a.

 

Senast uppdaterad: 2012-09-18
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se