Arbetsgrupp för Dewey

Arbetsgruppen för Dewey fungerar som en referensgrupp för Svenska Deweyredaktionen. Den tar del av Svenska Deweyredaktionens arbete och planering. Arbetsgruppen träffas cirka en gång per månad via webbmöten och ett par gånger per år via längre fysiska möten.

Arbetsgruppen består av personer med kompetens i Deweyfrågor från olika typer av bibliotek eller institutioner. Sammankallande är Harriet Aagaard, klassifikationsansvarig på KB och ansvarig för Svenska Deweyredaktionen.

Universitet / högskolor
Marie Hoen – Lunds universitet
Halina Hohenthal – Uppsala universitet
Helene Svensson – Umeå universitet

Folkbibliotek/ Skolbibliotek
Lina Björkholtz – Malmö stadsbibliotek
Astrid Wolff Feychting – Umeå stadsbibliotek

BTJ
Maria Jörgensen

KB. Nationalbibliografin
Olof Osterman

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-13

Minnesanteckningar

Öppnas som pdf 20190425

Öppnas som pdf 20190323

Öppnas som pdf 20190225

Öppnas som pdf 20190119

Öppnas som pdf 20181116

Öppnas som pdf 20181019

Öppnas som pdf 20180920

Öppnas som pdf 20180528&29

Öppnas som pdf 20180312&13

Öppnas som pdf 20180214

Öppnas som pdf 20180124

Öppnas som pdf 20171206

Öppnas som pdf 20171110

Öppnas som pdf 20171009

Öppnas som pdf 20170906

Öppnas som pdf 20170403

Öppnas som pdf 20170301

Öppnas som pdf 20161212

Öppnas som pdf 20161121

Öppnas som pdf 20161018

Öppnas som pdf 20160919

Öppnas som pdf 20160608

Öppnas som pdf 20160405

Öppnas som pdf 20160308

Öppnas som pdf 20160218

Öppnas som pdf 20160118

Öppnas som pdf 20151126

Öppnas som pdf 20151015

 20150917

 20150616

 20150521

 20150408

 20150302

 20150122

 20141210

 20141112

 20141001

 20140903

 20140616

 20140512

 20140409

 20140211

 20140123

 20131210

 20131113

 20131015

 20130919