Dewey decimalklassifikation (DDK)

Dewey decimalklassifikation (DDK) är det mest spridda klassifikationssystem i världen, översatt till över 30 språk, de senaste är vietnamesiska, arabiska och svenska.

Bibliotek i mer än 138 länder använder Dewey och mer än 60 nationalbibliografier har deweyklassningar. Dewey finns i en tryckt version och i en webbversion. I WebDewey görs förändringar kontinuerligt och den uppdateras varje månad.

Dessutom finns i WebDewey tillgång till mappad terminologi från Library of Congress Subject Headings (LCSH) och Medical Subject Headings (MeSH).

Den svenska översättningen av DDK finns tillgänglig i form av svensk version av WebDewey. Ett abonnemang krävs, dock utan kostnad för det enskilda biblioteket. Kontakta dewey[at]kb.se för att begära ett abonnemang.

Översikt & lathund

 Översikt till DDK23 (två nivåer)
 Lathund DDK - SAB

Ordlista, introduktion och standardterminologi

 Ordlista (uppdaterat 20200124)
 Introduktion (uppdaterad 20200122)
 Standardterminologi

Senast uppdaterad: 2020-01-24
Innehållsansvar: Harriet Aagaard, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Svenska WebDewey

WebDewey (OCLC)

Deweyprojektet

Deweybloggen

WebDeweySearch