Codex gigas

Codex gigas neboli Ďáblova Bible je středověký rukopis uložený v Národní (Královské) knihovně ve Stockholmu, který proslul ze dvou důvodů. Zaprvé je pokládán za největší zachovalý evropský rukopis. (Codex gigas znamená „obrovská kniha“.) Zadruhé obsahuje velký celostránkový portrét ďábla. (Což vysvětluje druhý název rukopisu.) Tato internetová stránka obsahuje digitalizovanou verzi všech stránek rukopisu spolu s komentářem o jeho historii, textech, písmu, iniciálách a iluminaci.

Rukopis vznikl v Čechách (součást dnešní České republiky) někdy v letech 1200 až 1230. Je pozoruhodné, že prakticky celý rukopis (písmo, iniciály a iluminace) je podle všeho dílem jediného člověka, který zřejmě pracoval v benediktinském klášteře.

 

 

 

Creative Commons License
Codex Gigas digital images by Per B. Adolphson is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Contact: codexgigas@kb.se

In citations, provide shelf numbers and indicate that the National Library of Sweden is the source of these materials. Upon reproducing an image, state that this is being done courtesy of the National Library of Sweden.
For example: National Library of Sweden, MS A 148