[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 794a
Ort: Stockholm.


Stockholms Nyheters Weckoblad 1888 augusti 1:a-4:de vecka. Tr. hos Ulrik Fredriksson. Ant.

1 v., 4 s. Fol., 6-sp. (57,5 x 37). 2 kr. 60 öre för helt år. Blott 4 nr utkommo, som hade äfven (i parentes) från Stockholms Weckoblad (2: 726) fortlöpande nummerföljd.

Utg.-bevis härå utfärdades 1888 2/8 för litteratören John Robert Emanuel Bergman.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_794a.htm