[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 409


Stockholms Adress-Contors Efterrättelser. 1811 10/9-12 11/1. Stockholm, Marquardska Tryckeriet 1811, 12. Fr.; med St. Eriks bild, omgifven af en lagerkrans, såsom titelvignett.

2 v., O. L.; 4 s. 4:o (18 x 13,5); 1811: 1-28, 1812: 29, 30. 1 rdr 16 sk. bko för 52 nr.

Annonstidning utgifven af Stockholms Adress Contor, som är »beläget vid Prestgatan, midt emot Kongl. Öfverståthållare Embetets Cancellie».

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_409.htm