Svensk periodica, 1813-1819

1813

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Archiv för Nyare Resor

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscrona Tidningar

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Den Anspråkslöse Samlaren

Economisk Tidning

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs läns Weckoblad

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten [?]

Handelstidning

Hushålls-Tidning

Inrikes Tidningar

Journal för Litteraturen och Theatern

Jurnal för Religions Lärare

Jönköpings Tidning

Klythia

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Allahanda

Lunds Stifts och Academie Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning i blandade Religions-ämnen

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Minerva

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nya Skandinaven

Nyköpings Weckoblad

Phosphoros

Skara Tidning

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Söndagsbladet

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Tidning

Wexiö Stifts- Tidningar

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1814

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Archiv för Nyare Resor

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscrona Tidningar

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs läns Weckoblad

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Handelstidning

Hushålls-Tidning

Inrikes Tidningar

Jönköpings Tidning

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Landtbruks-Tidning

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Allahanda

Lunds Stifts och Academie Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning i blandade Religions-ämnen

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Minerva

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Nyköpings Weckoblad

Skara Tidning

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Tidning

Wexiö Stifts- Tidningar

Wexiö Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1815

Aftonbladet [Göteborg]

Afton-Posten

Allmänna Journalen

Archiv för Nyare Resor

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gefleborgs läns Weckoblad

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Handelstidning

Hernösands Stifts-Tidningar

Inrikes Tidningar

Journal för Animal Magnetism

Journal för Konster, Moder och Seder

Jönköpings Tidning

Klio

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Lifvet och Döden

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts och Academie Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning i blandade Religions-ämnen

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Memnon

Musikaliskt Tidsfördrif

Måndagsbladet [?]

Narragtigheter

Norrköpings Tidningar

Nya Klubben

Nyköpings Weckoblad

Riksdags-Tidningar

Skara Tidning

Skämtets Tidningar

Sofrosyne

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tiden

Tidningar för Wexiö Stift

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Wecko-Tidning från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö Stifts- Tidningar

Wexiö Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1816

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Anmärkaren

Blekinge Läns Hushålls-Tidning

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

Föreningen

Försök till en ny Svensk Statistisk Journal

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Handelstidning

Hernösands Stifts-Tidningar

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Inrikes Tidningar

Journal för Animal Magnetism

Journal för Djurläkare, Ekonomer och Naturforskare

Journal öfver svensk Statistik och Allmän Hushållning

Jönköpings Tidning

Klio

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Lifvet och Döden

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts och Academie Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning i blandade Religions-ämnen

Läsning til utbredande af medborgerliga kunskaper

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Nyköpings Weckoblad

Promemoria

Skara Tidning

Sofrosyne

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tidens Anda

Tidningar för Wexiö Stift

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1817

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Anmärkaren

Blekinge Läns Hushålls-Tidning

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlskorna Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

För Religionens Vänner

Föreningen

Försök till en ny Svensk Statistisk Journal

Galatea

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Handelstidning

Hernösands Stifts-Tidningar

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Inrikes Tidningar

Jernkontorets Annaler

Journal för Animal Magnetism

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Krönika för Riksdagen

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariefreds Weckoblad

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Nyköpings Weckoblad

Sammandrag af Wexelsluten å Stockholms Beurs

Stockholms Aftonblad

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Svensk Literatur-Tidning

Svenskt National-Blad

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tidningar för Wexiö Stift

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö Tidning

Wexiö Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

1818

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Anmärkaren

Blekinge Läns Hushålls-Tidning

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

För Religionens Vänner

Försök till en ny Svensk Statistisk Journal

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning [?]

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Handelstidning

Hernösands Stifts-Tidningar

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Inrikes Tidningar

Jernkontorets Annaler

Journal för Animal Magnetism

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konst och Nyhets Magasin för Medborgare af alla Klasser

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Krönika för Riksdagen

Le Scandinave

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariefreds Weckoblad

Medicinsk Tidning

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Nyköpings Weckoblad

Sammandrag af Wexelsluten å Stockholms Beurs

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Svenskt National-Blad

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tidningar för Wexiö Stift

Underrättelser om Evangelii Framgång i alla verldsdelar

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

Försök till en ny Svensk Statistisk Journal

1819

Aftonbladet [Göteborg]

Allmänna Journalen

Anmärkaren

Archiv för Animal Magnetism

Auctores Græcorum Classici

Blekinge Läns Hushålls-Tidning

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar Tidning

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlshamns Tidning

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

[Diverse Visor och Historier]

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

För Religionens Vänner

Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Götheborgs-Posten

Halmstads Tidning [?]

Handelstidning

Hernösands Stifts-Tidningar

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Hushålls Tidning för Östergötlands Län

Inrikes Tidningar

Jernkontorets Annaler

Journal för Animal Magnetism

Jämtlands Läns Allmänna Kungörelser

Jönköpings Tidning

[Kalmar Läns Allmänna Kungörelser]

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Svenska Landtbruks-Akademiens Annaler

Kongl. Vetenskaps Academiens Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Christianstads län Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts Tidning

Lunds Weckoblad Nytt och Gammalt

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Malmö Tidning

Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser

Mariæstads Weckoblad

Mariefreds Weckoblad

Medicinsk Tidning

Musikalisk Journal

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrbottens Läns Kungörelser

Norrköpings Tidningar

Novell-Bibliotek

Nya Barnvännen

Nya Extra Posten

Nyköpings Weckoblad

Register öfver Stockholms Tidningar

Romantiskt Tidsfördrif

Sammandrag af Wexelsluten å Stockholms Beurs

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svensk Literatur-Tidning

Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser

Tidningar för Wexiö Stift

Underrättelser om Evangelii Framgång i alla verldsdelar

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad från Gefle

Wenersborgs Tidningar

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Westerås Stads- och Läns Tidning

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

Senast uppdaterad: 2012-06-18
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

svedag@kb.se
010-709 30 40

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek