Svensk periodica, 1800-1812

1800

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts- och Stads-Tidningar

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Theater

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Historiska Annaler

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Allahanda

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Läsning i blandade ämnen

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nytt och Gammalt

Skara Stifts-Tidningar

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidningar för Riksdagen i Norrköping

Tidningar utgifne för Wexiö Stift, Wexiö Stifts- Tidningar, Stockholms Posten, Nyköpings Weckoblad, Weckoblad för Gefleborgs Län

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Weckoblad

1801

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidningar

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Historiska Annaler

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Allahanda

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Läsning i blandade religions-ämnen

Läsning i blandade ämnen

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Skara Stifts-Tidningar

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

Wexiö Stifts- Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Weckoblad

1802

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidningar

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Historiska Annaler

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Allahanda

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Läsning i blandade religions-ämnen

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Skara Stifts-Tidningar

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Wexiö Stifts- Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Weckoblad

1803

Allmän Litteratur Tidning

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidningar

Dagligt Allehanda

Euphrosyne

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Allahanda

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Stifts Tidningar

Läsning i blandade religions-ämnen

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Samlaren uti Ekonomiska Ämnen

Skara Stifts-Tidningar

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wexiö Stifts- Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Weckoblad

1804

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidningar

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Läkaren och Naturforskaren

Läsning i blandade religions-ämnen

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Rese-Äfventyr

Samlaren uti Ekonomiska Ämnen

Skara Stifts-Tidningar

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wexiö Stifts- Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Weckoblad

1805

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Gefleborgs läns Weckoblad

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Läkaren och Naturforskaren

Läsning i blandade religions-ämnen

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nytt och Gammalt

Samlaren uti Ekonomiska Ämnen

Skara Stifts-Tidningar

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidnings-Skriften För mina Wänner

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Weckoblad för Gefleborgs Län

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer

Wexiö Stifts- Tidningar

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Weckoblad

1806

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Carlstads Tidning

Dagligt Allehanda

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Gefleborgs läns Weckoblad

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Jurnal uti Vetenskaperne, Sköna Konsterna och Antiken

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nytt och Gammalt

Samlaren uti Ekonomiska Ämnen

Samlingar i Bergsvetenskapen

Skara Stifts-Tidningar

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidnings-Skriften För mina Wänner

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Wexiö Stifts- Tidningar

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Tidning

1807

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Carlstads Tidning

Dagligt Allehanda

Economiska Annaler

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Gefleborgs läns Weckoblad

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Tidning

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Läkaren och Naturforskaren

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Samlingar i Bergsvetenskapen

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidnings-Skriften För mina Wänner

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Wexiö Stifts- Tidningar

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Wästgötha Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Tidning

1808

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Stifts-Tidningar

Carlstads Tidning

Dagligt Allehanda

Economiska Annaler

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Gefleborgs läns Weckoblad

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Tidning

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

[Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser]

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning i blandade Religions-ämnen

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Samlingar i Bergsvetenskapen

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Wexiö Stifts- Tidningar

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Wästgötha Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Tidning

1809

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Dagligt Allehanda

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Gefleborgs läns Weckoblad

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Litteraturen och Theatern

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Tidning

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning i blandade Religions-ämnen

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Polyfem. Ett blad att läsa på sängen

Riksdags-Tidningar

Samlingar i Bergsvetenskapen

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Wexiö Stifts- Tidningar

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Wästgötha Tidningar

Åbo Tidning

Örebro Tidning

1810

Allmänna Opinionens Organ

Archiv af Nyare Resor till Lands och Sjöss

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Elegant-Tidning

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Gefleborgs läns Weckoblad

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Landtmän

Journal för Litteraturen och Theatern

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Tidning

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lyceum

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning i blandade Religions-ämnen

Läsning i Hvarjehanda

Magasin för Föräldrar och Lärare

Magasin för blomsterälskare och idkare af trädgårdsskötsel

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nya Posten

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Nytta och Nöje

Phosphoros

Polyfem. Ett blad att läsa på sängen

Riksdags-Tidningar vid Urtima Riksdagen i Örebro

Samlingar i Bergsvetenskapen

Samlingar i Blandade Ämnen för Läkare-Vetenskapen och Naturforskningen

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

Svenska Boktrycknings-Historien

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Theologisk och Religieus Läsning

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Wexiö Stifts- TidningarStockholms Posten

Wexiö-Bladet

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Wästgötha Tidningar

Åskådaren

Örebro Tidning

1811

Aftonbladet [Göteborg]

Allmän Politisk Jurnal

Archiv för Nyare Resor

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Den Owäldige Granskaren

Economisk Tidning för Westergötland

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Gefleborgs läns Weckoblad

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Halländska Tidningen

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Litteraturen och Theatern

Journal för Svensk Litteratur

Jönköpings Tidning

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

[Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser]

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för Svenskar

Läsning i blandade Religions-ämnen

Läsning i Hwarjehanda Ämnen

Magasin för Föräldrar och Lärare

Magazin för Populaira Medicinen

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Militair-Journal

Minerva [?]

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nya Posten

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Nytta och Nöje

Phosphoros

Polyfem. Ett blad att läsa på sängen

Samlingar i Bergsvetenskapen

Samlingar i Blandade Ämnen för Läkare-Vetenskapen och Naturforskningen

Stockholms Adress-Contors Efterrättelser

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Tidning i Blandade Ämnen

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Wexiö Stifts- Tidningar

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Åskådaren

Örebro Tidning

1812

Aftonbladet [Göteborg]

Archiv för Nyare Resor

Calmar Stifts-Tidningar

Calmar-Posten

Carlscrona Tidningar

Carlscronas Wekoblad

Carlstads Tidning

Christianstads Wecko-Blad

Dagligt Allehanda

Den Owäldige Granskaren

Economisk Tidning

Elfsborgs läns Allmänna Kungörelser

Fahlu Weckoblad

[Gefleborgs läns Allmänna Kungörelser]

Gefleborgs läns Weckoblad

Gotlands läns Allmänna Kungörelser

Götheborgs Allehanda

Götheborgs Nyheter

Götheborgs Stifts-Tidningar

Götheborgs Tidningar

Handelstidning

Inrikes Tidningar

Journal för Litteraturen och Theatern

Journal för Svensk Litteratur

Jurnal för Fruntimmer

Jurnal för Religions Lärare

Jönköpings Tidning

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Östergötlands län Allmänna Kungörelser

Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes uti Örebro län Kungörelser

Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser

Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar

Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Kronobergs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser

Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län Kungörelser

Linköpings Bladet

Linköpings Stifts Tidningar

Lunds Stifts och Academie Tidning

Länsstyrelsens i Blekinge Kungörelser

Läsning för Svenskar

Läsning i blandade Religions-ämnen

Magasin för Föräldrar och Lärare

[Malmöhus Läns Allmänna Kungörelser]

Minerva

Musikaliskt Tidsfördrif

Norrköpings Tidningar

Ny Journal uti Hushållningen

Nya Posten

Nya Skandinaven

Nyköpings Weckoblad

Nytt och Gammalt

Phosphoros

Polyfem. Ett blad att läsa på sängen

Riksdags Tidningar wid Urtima Riksdagen i Örebrö

Samlingar i Bergsvetenskapen

Samlingar i Blandade Ämnen för Läkare-Vetenskapen och Naturforskningen

Skandinaven

Stockholms Adress-Contors Efterrättelser

[Stockholms läns Allmänna Kungörelser]

Stockholms Posten

Stockholms Post-Tidningar

Stora Kopparbergs läns kungörelser

Strengnäs Stifts-Tidningar

[Södermanlands Läns Allmänna Kungörelser]

Söndagsbladet

Trompeten eller Krigsförklaring emot allt ondt

Upsala Länskungörelser

Upsala Ärkestifts Tidningar

Upsala-Tidning

Westernorrlands Läns Allmänna Kungörelser

Wexiö Stifts- Tidningar

Wexiö-Bladet

Visby Stifts-Tidningar

Visby Tidning

Wärmlands läns Allmänna Kungörelser

Wästerås Stifts-Tidningar

Örebro Tidning

Senast uppdaterad: 2012-06-18
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

svedag@kb.se
010-709 30 40

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek