Exempel på dagstidningar

Ibland är det som skrivits in i KB:s böcker eller andra tryck, må det vara ägaranteckningar, rättelser, tillägg eller kommentarer, mer intressant än själva trycket.

Bihang till Post-Tidningen 13 mars 1809

Klicka på bilden för större version.

Post-Tidningen 13 mars 1809

"Denna kommer ej att utgifvas ifrån trycket"

Detalj: den handskrivna kommentaren  
 
Dessa för hand skrivna ord skulle stoppa spridningen av en kunglig kungörelse.

Dessa för hand skrivna ord kunde ha ändrat vår historias gång.

Dessa för hand skrivna ord påverkar sättet hur vi ser på vår historia.

En sådan anteckning kan hittas i KB:s exemplar av Posttidningen, den svenska kungamaktens tidning, från den 13 mars 1809.

Under 1809 förvandlades Sverige radikalt. Rikets gränser genomgick stora förändringar. Kungen avsattes. Stockholm var präglat av upprorsstämning. I samband med kungens avsättning hittar vi inte bara en kungörelse från Gustav IV Adolf utan även en påskrift "Denna kommer ej att utgifvas ifrån trycket", som visar att statskuppsmännen förgäves försökte stoppa tryckets spridning.

Sent omsider hade kungen fått kännedom om Georg Adlersparres planerade uppror och försökte upplysa folket om dessa planer med hjälp av kungörelsen. Undersåtarna manas att i stillhet avvakta hans motåtgärder. Denna kungörelse och dess påskrift till trots genomfördes kuppen av en grupp officerare under ledning av Carl Johan Adlercreutz innan Adlersparres ankomst till Stockholm.

Jarl Torbacke har uppmärksammat tidningsnumret med påteckningen i den stora tidningsmonografin Världens äldsta : Post och inrikes tidningar under 1600-, 1700-, 1800-, 1900- och 2000-talen.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek