Mikrofilmade svenska dagstidningar


G

Gefle dagblad (1895)

1895 04 11--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Gävle
Gä1 1895--1935, 1944-
-1956, 1963--2013

Göteborg
Gk 1979--2013

Lund
L 1979--2013

Sandviken
Sfb 1947--2013

Stockholm
S 1895--2013

Umeå
Q 1979--2013

Uppsala
U 1895--2013

Gefleborgs läns tidning (1889)

1889 01 03--1895 12 01

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Umeå Q, Uppsala U

Gefleposten (1859)

1859 05 21--1859 12 31

Göteborg Gk, Lund L, Stockholm S,
Umeå Q, Uppsala U

Gefleposten (1864)

1864 12 10--1941 04 12

Föregås av: Gefleborgs läns tidning (1836)

Uppgick härefter i Norrlandsposten (1837)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Gävle Gä1 1864--1933

Gellivarebladet (1900)

1899 12 14--1901 02 01

Luleå Lu, Malmberget Malm,
Stockholm S

Gengångaren (1844)

1844 10 19--1854 01 07

Fortsättes av: Göta (1854)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Gestrikland (1877)

1877 07 04--1880 06 30

Uppgår härefter i Norrlandsposten (1837)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

GLT (1997) Gällivare

1997 09 08--1998 07 06

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Gnistan (1895) Borås

1895 01 15--1897 02 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Gnistan (1967) Stockholm

1967--1986 12 19

Göteborg
Gk 1979--1986

Lund
L 1979--1986

Stockholm
S 1967--1986
Ya 1967--1986

Umeå
Q 1979--1986

Uppsala
U 1979--1986

Gotland (1886)

1886--1899

Göteborg Gk, Lund L, Visby Hgot,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,

Gotlands allehanda (1873)

1873 01 03--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Göteborg
Gk 1873--1953, 1979--2013

Lund
L 1873--1953, 1979--2013

Stockholm
S 1873--2013

Umeå
Q 1873--1953, 1979--2013

Uppsala
U 1873--1953, 1979--2013

Visby
Hgot 1873--2013

Gotlands folkblad (1928)

1928 07 12--1983 08 31

Fortsättes av: Gotlands tidningar (1983)

Göteborg Gk, Lund L, Visby Hgot,
Stockholm S, Umeå Q (--1953), Uppsala U,

Gotlands läns tidning (1849)

1849 06 08--1858 12 24

Fortsättes av: Gotlands tidning (1859)

Göteborg Gk, Lund L, Visby Hgot,
Stockholm S, Umeå Q (1855--), Uppsala U

Gotlands tidning (1859)

1859 01 07--1865 12 29

Föregås av: Gotlands läns tidning (1849)

Göteborg Gk, Lund L, Visby Hgot,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Gotlands tidning (1867)

1867 01 18--1888 01 07

Göteborg Gk, Lund L, Visby Hgot,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Gotlands tidningar (1983)

1983 09 01--2013 10 31

Digitaliserad fr.o.m. november 2013

Föregås av: Gotlands folkblad (1928)

Göteborg Gk, Lund L, Visby Hgot
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,

Gotlänningen (1884)

1884 09 27--1983 08 31

Forsättes av: Gotlands tidningar (1983)

1979-1983 är Gotlänningen filmad som edition till: Gotlands folkblad

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q (--1953), Uppsala,
Visby Hgot

Grenna tidning (1858)

1858 01 03--1964 10 30

Forsättes av: Jönköpingsposten (1865)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Grennaposten (1891)

1891 01 03--1891 10 31

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Grennaposten (1992)

1992 05 07--11 12

Fortsättes av: Grennaposten (1993)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Grennaposten (1993)

1993 02 04--08 06

Föregås av: Grennaposten (1992)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Gripen (1866)

1866 04 07--11 10

Fortsättes av: Mariefreds tidning (1866)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Gripen (1880)

1880 12 21--1890 12 30

Uppgår 1891 01 02 i Stockholms läns tidning

Stockholm S, Södertälje Sösb

Grythytte tidning (1885)

1885 11 05--1907 12 31

Uppgick efter 1964 10 21 i Bergslagsposten

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U
Hällefors Häll 1890--1907

GT (1967)

1967 01 14--1989 12 31

Föregås av: Göteborgstidningen (1902)
Fortsättes av: I dag (1990)

Filmetikett 1967--1974: Göteborgstidningen

Göteborg
Gk 1967 01 14--1989

Lund
L 1967 01 14--1974 06 30, 1979--1989

Stockholm
S 1967 01 14--1989

Umeå
Q 1979--1989

Uppsala
U 1967 01 14--1989

GT (1995), Göteborg

1995 04 17--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Föregås av: I dag (1990)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Gästriklands tidning (1975)

1979 01 05--2012 12 21

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Föregås av: Gävle Dalabygden (1967)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göta (1854)

1854 01 14--1856 12 31

Föregås av: Gengångaren (1844)
Fortsättes av: Wadstena läns tidning (1857)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göta lejon (1890)

1890 08 02--1891 01 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborg (1886)

1886 01 02--12 04

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgs aftonblad (1888)

1888 11 01--1895 12 31, 1902

Fortsättes av: Göteborgs Dagblad (1918)

Göteborg
Gk 1888--1895, 1902

Stockholm
S 1888 10 23--1895 12 31

Göteborgs allehanda (1880)

1880 02 14--07 17

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgs annonstidning (1881)

1881 11 12--1882 12 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgs fria tidning (2005)

2005-01-29--2012 12 22

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Föregås av: Sesams fria
Sammanhörande titel: Fria tidningen (2008)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgs handels- och sjöfartstidning (1832)

1832 03 22--1985 02 16

Göteborg
Gk 1832--1985

Karlstad
Kd 1968--1973

Linköping
Li 1939--1973,
1979--1985

Lund
L 1832--1985

Stockholm
S 1832--1985

Umeå
Q 1934 12 15--1985

Uppsala
U 1832--1985

Växjö
Vo 1960--1973

Örebro
O1962--1973

Göteborgs marknadsberättelse (1880)

1880 09 04--1884 11 22

Fortsättes av: Göteborgs nyheter (1884)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgs marknadsberättelse (1886)

1886 01 02--1913 05 10

Föregås av: Göteborgs nyheter (1884)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgs morgonpost (1896)

1896 10 01--1950 12 31

Göteborg
Gk 1896--1950

Lund
L 1896--1918

Stockholm
S 1896--1950

Göteborgs nyheter (1884)

1884 12 01--1885 12 31

Föresgås av: Göteborgs marknadsberättelse (1880)
Efefterföljs av: Göteborgs marknadsberättelse (1886)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgs nyheter (1892)

1892 10 01--1921 12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgs weckoblad (1875)

1874 11 21--1892 12 29

Fortsättes av: Göteborgs veckotidning (1893)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgs veckotidning (1893)

1892 11 17--1977 12 29

Föregås av: Göteborgs Weckoblad (1875)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgskuriren (1890), Göteborg

1890 10 24--1900 02 02

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgskuriren (1976),Göteborg

1979--1986 12 19

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgsnytt (1973)

1979--1984 12 20

Uppgår fr o m 1985 i Göteborgskuriren (1976)

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Göteborgsposten(1859)

1858 12 31--2013 12 31

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg
Gk 1858--2013

Karlstad
Kd 1968--1981

Linköping
Li 1974--2013

Lund
L 1876--2013

Stockholm
S 1858--2013

Umeå
Q 1958 09 09--2013

Uppsala
U 1858--2013

Växjö
Vo 1960--1974-03-31

Göteborgstidningen (1902)

forts: GT(1967)

1902--1967 01 13

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Uppsala U

Göteborgstrakten (1923)

1923 03 02--1970 12 22

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Götheborgs allehanda (1774)

1774 01 01-1843 02 10

Göteborg Gk, Stockholm S

Götheborgs weckolista (1750)

1749 12 16--1752 12 28
1754 01 07--1758 12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

Götheborgska nyheter (1765)

1765 01 05--1848 12 30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U,
Vänersborg Länsmuseet

Götheborgsposten (1813)

1813 05 04--1832 12 27

Göteborg Gk, Stockholm S,
Uppsala U, Vänersborg Länsmuseet

Götheborgsposten (1850)

1850 01 02--1851 06 28

Göteborg Gk, Stockholm S,
Uppsala U, Vänersborg Länsmuseet

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek