Mikrofilmade svenska dagstidningar


#

3 Dagar(1993)

fortsättes av: VÄXJÖBLADET KRONOBERGAREN(1995)

Bildad genom sammanslagning av:                                        KRONOBERGARAREN(1934), VÄXJÖBLADET(1945)

1993-10-28--1994-07-30

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

8 Sidor(1992)

 Föregås av: NYHETSTIDNINGEN 8 SIDOR

1992-01-09--2012-12-19

Digitaliserad fr.o.m. 2013

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U 

18 minuter (2009)

2009-05-11--2013-06-20

Göteborg Gk, Lund L,
Stockholm S, Umeå Q, Uppsala U

 

Senast uppdaterad: 2015-03-19
Innehållsansvar: Marcus Söderlund, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Här förtecknas mikrofilmade svenska dagstidningar på bibliotek och andra institutioner i Sverige, med information om vilka perioder som är filmade och beståndet på de olika ställena.

Samtliga svenska dagstidningar fr.o.m. 1979 finns som mikrofilm på Kungl. biblioteket och på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Sök bibliotekssigler i Biblioteksdatabasen

 

Sveriges nationalbibliotek