Digitaliserat - Ostindiska kompaniet

De digitala samlingarna

De skriftliga handlingar som finns kvar från Ostindiska kompaniets dagar har hamnat i flera arkiv i Sverige. Stora delar av dokumenten finns digitaliserade och kan nås via Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida.

På Kungl. biblioteket finns ett tiotal dagböcker och skeppsjournaler från resor med det svenska ostindiska kompaniet från den första och andra oktrojen (1731-1746 och 1746-1766) samt från åren 1799-1801.

Flera av volymerna har tillhört de kungliga samlingarna på Drottningholms slott och Gripsholm. I gruppen ingår också Jacob Wallenbergs klassiska komiska reseberättelse Min son på galejan i samtida avskrift.

Det finns avskrifter av promemorior och utlåtanden inför starten av kompaniet och också aktiebrev. Samlingen innehåller proviantförteckningar, kassaböcker och manskapsrullor liksom ett kinesiskt sjötullspass från 1741, som beskrivits av Strindberg.

Senast uppdaterad: 2014-09-01
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek