Dagbok hållen på resan till Ost Indien begynt den 18 octobr: 1746 och slutad den 20 juni 1749

Av Carl Johan Gethe


Gethes dagbok är en handskriven dagbok som skildrar ostindiefararen Götha Leijons resa från Stockholm till och från Kanton åren 1746–49.

Den innehåller utförliga beskrivningar av Cádiz, Kanton, Tenerifffa och Java. Där finns också skildringar av kinesiska seder och bruk, det kinesiska språket, skeppsfart, djur och växter i Kanton.

Verket innehåller också 20 kolorerade planschblad med avritningar av fiskar, frukter, insekter, skeppstyper och förtoningar av kuststräckor, samt en kolorerad karta över Kantons inlopp.

Samma resa är också beskriven av Carl Fredrik von Schantz. Se M 292.

Senast uppdaterad: 2007-10-01
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek