Dagbok hållen på resan till Ost Indien begynt d...

Av Carl Johan Gethe


Sveriges nationalbibliotek