Inköpsförslag för utländsk litteratur

Vi tar gärna emot inköpsförslag på litteratur som faller inom bibliotekets ämnesområden.

Uppgifter om boken:
 
Förslagslämnare:
Jag vill låna boken om KB köper in den:
Jag vill få information via:

Innehållsansvar: Johannes Rudberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek