KB:s samlingar

Den största delen av KB:s samlingar har levererats till KB direkt av utgivarna. Det rör sig om bland annat tidningar, böcker och tv-program som producerats i Sverige. Denna så kallade pliktleverans är reglerad i lag. Men KB köper även in olika typer av material.

Svenska samlingen

KB har som Sveriges nationalbibliotek i uppdrag att samla in och bevara allt svenskt tryck. Med stöd av lagen om pliktexemplar skickar alla tryckerier sedan 1661 in ett exemplar av alla trycksaker till oss. 

Digitalt material

KB har tagit emot e-böcker och publikationer i digital form genom avtal med distributören eller utgivaren. Från 2013 omfattas visst elektroniskt material av leveransplikt och ska skickas in till till KB.

Utländska samlingen

KB är dessutom ett viktigt humanistiskt forskningsbibliotek med en stor samling utländsk litteratur. Särskilt viktiga områden är historia i vid mening, liksom litteraturvetenskap och konstvetenskap. Samlingen har kommit till KB dels genom de kungliga samlingarna och generösa donationer, dels genom inköp.

Utländsk litteratur med svensk anknytning (suecana)

Kungl. biblioteket ska enligt instruktionen också "samla, förvara, beskriva och tillhandahålla utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning". Därför skaffar KB utländsk litteratur om Sverige och svenska förhållanden och svensk litteratur i översättning till främmande språk, så kallad suecana.

Audiovisuella medier

Samlingarna består huvudsakligen av radio, tv, film, video, skivor och datorspel och omfattar cirka 10 miljoner timmar. 

Handskrifter 

KB:s handskriftssamlingar består framförallt av handskrifter på svenska språket, av svenska författare eller om svenska förhållanden. Handskriftssamlingarna är dock mycket mångskiftande; de representerar många ämnes- och kulturområden och täcker tidsmässigt nästan 2000 år. I KB:s magasin finns idag ca 5 800 hyllmeter handskrifter.

Kartor & bilder

KB har ca 300 000 kartblad och 1 300 volymer med kartor. De äldsta är från 1400-talet. Det finns både svenska och utländska kartor, tryckta såväl som handritade. Även äldre sjökort och sjöatlasar finns i samlingarna. KB:s bildsamling innehåller över 1,5 miljoner objekt, bland annat porträtt, historiska planscher, exlibris, fotografier, vykort och kistebrev.

Digitaliserade kortkataloger

På KB finns det en rad kortkataloger som ännu inte finns tillgängliga i de större söksystemen. Nu finns de korten tillgängliga på KB:s sida för digitaliserade kortkataloger, vilket innebär att du nu kan söka dig fram bland kort som exempelvis skillingtryck, musikkatalogen och Roggebiblioteket.

Vardagstryck & affischer

Samlingen med vardagstryck och affischer består bland annat av reklam- och informationsmaterial från företag, institutioner, organisationer och föreningar och innehåller cirka 10,5 miljoner tryck. Här hittar man exempelvis årsredovisningar, skolkataloger, taxeringskalendrar, teaterprogram, telefonkataloger, tidtabeller, turistbroschyrer, matsedlar och mycket annat. Affischsamlingen innehåller över en halv miljon affischer från 1690-talet och framåt.

Roggebiblioteket

I Roggebiblioteket i Strängäs finns det gamla stifts- och läroverksbibliotekets samlingar. Idag är Roggebiblioteket förmodligen Sveriges bäst bevarade stifts- och läroverksbibliotek med omfattande samlingar av bland annat teologisk litteratur.

Filmarkivet i Grängesberg

Filmarkivet i Grängesberg är ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer. Här hamnar filmer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner.

Senast uppdaterad: 2016-05-04
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt Humlegården
info@kb.se
010-709 30 30

Audiovisuella medier
forskarservice@kb.se
010-709 30 20

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

Inköpsförslag

Inköpsförslag 

Sveriges nationalbibliotek