Inköp

KB bygger framför allt upp sina samlingar med hjälp av så kallade pliktleveranser och gåvor. I vissa fall köper vi även in material som vi saknar.

Foto: Mimma Almström
Foto: Mimma Almström

Inköpsbudgeten är främst till för utländsk forskningslitteratur och utländsk litteratur med svensk anknytning.

Inköp av utländskt material med svensk anknytning (Suecana)

KB har i uppdrag att samla in utländska publikationer, musik, film och spel med svensk anknytning, så kallad Suecana. En stor del av Suecana-materialet kommer in i form av gåvor. Läs mer här.

Det material vi inte får in som gåvor köper vi in. Vi tar gärna emot tips på inköp.

Kontakt:
suecana@kb.se

Inköp av utländsk forskningslitteratur

Som forskningsbibliotek har vi i uppdrag att bygga en representativ samling av utländsk litteratur, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap. Vår ambition är att i första hand skaffa litteratur som bidrar till att placera in Sverige i ett europeiskt och globalt sammanhang och möjliggör jämförande studier.

Vi prioriterar:

  • referenslitteratur i vid mening, t.ex. bibliografier, encyklopedier, lexika och urkundsutgåvor av olika slag.
  • litteratur som på olika sätt stödjer studier i och tolkning av KB:s samlingar.

Vi tar gärna emot tips på inköp av forskningslitteratur. 

Kontakt:
inkopsforslag@kb.se

Senast uppdaterad: 2017-05-22
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek