Allmän information om gåvor


Bild från en av fotografen Lars Åströms (1941-2013) resor i Burma. Fotografens arkiv donerades till KB efter hans död.

En gåva eller donation innebär att äganderätten helt övergår till Kungliga biblioteket som förvarar och tillgängliggör materialet. Det kan dock gå en tid från donationstillfället till dess gåvan är tillgänglig och syns i våra kataloger.

I undantagsfall kan KB ta emot material för deponering under en begränsad tid. I så fall regleras deponitiden i ett donationsavtal. Materialet är tillgängligt för forskning och studier först när ägandet har övergått till KB.

KB har ingen skyldighet att ta emot de gåvor som erbjuds. Vi förbehåller oss rätten att, om inget annat har avtalats, även i efterhand sortera ut sådant som inte anses berika KB:s samlingar. Detsamma gäller om materialet är i för dåligt skick.

Av etiska eller juridiska skäl kan det finnas anledning att begränsa tillgängligheten till särskilda dokument under en tid efter donationstillfället. Detta regleras i så fall i donationsavtalet.

Du som har bidragit till KB:s samlingar är självklart alltid välkommen till biblioteket för att ta del av materialet.

Senast uppdaterad: 2017-05-31

Sveriges nationalbibliotek